Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học công nghệ Sài Gòn (*) DSG

thông tin tuyển sinh của năm 2022

Mã trường DSG

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển PT3

Tổ hợp xét tuyển PT4

Công nghệ Kỹ thuật Cơ - Điện tử:

- Công nghệ Cơ Điện tử.

- Công nghệ Robot và trí tuệ nhân tạo.

7510203

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – KHTN – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử:

- Điều khiển và tự động hóa.

- Điện Công nghiệp và cung cấp điện.

7510301

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – KHTN – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông:

- Điện tử viễn thông.

- Mạng máy tính.

7510302

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – KHTN – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Kỹ thuật Xây dựng.

7580201

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – KHTN – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Công nghệ Thông tin.

7480201

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – Văn – Lý

Toán – Lý – Hóa

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – Văn – Lý

Toán – Lý – Hóa

Công nghệ Thực phẩm:

- Công nghệ Thực phẩm.

- Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.

7540101

Toán – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Sinh – Ngoại ngữ

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Hóa

Toán – Hóa – Ngoại ngữ

Toán – Sinh – Ngoại ngữ

Toán – Hóa – Sinh

Toán – Lý – Hóa

Quản trị Kinh doanh:

- Quản trị Kinh doanh tổng hợp.

- Quản trị Tài chính.

- Quản trị Marketing.

7340101

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – Sử – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – KHXH – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa

Thiết kế Công nghiệp:

- Thiết kế Sản phẩm.

- Thiết kế Thời trang.

- Thiết kế Đồ họa.

- Thiết kế Nội thất

7210402

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa 

Văn – Lý – Ngoại ngữ

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – KHXH – Ngoại ngữ

Văn – KHTN – Ngoại ngữ

 

 

 *Ngoại ngữ bao gồm tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Trung.
 

Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (STU) đã công bố đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022.

Theo đó, STU dự kiến xét tuyển 2.260 chỉ tiêu dành cho trình độ Đại học chính quy đối với 08 ngành đào tạo của trường theo 05 phương thức xét tuyển, cụ thể:

Năm 2022, STU xét tuyển theo 05 phương thức:

- Phương thức 1: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 học kỳ (điểm TB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12).
- Phương thức 2: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 05 học kỳ (điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12).
- Phương thức 3: Xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 03 môn năm lớp 12.
- Phương thức 4: Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.
- Phương thức 5: Xét tuyển kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 tổ chức.

 

Đối với các phương thức xét tuyển học bạ (PT1,2,3 chiếm 70% tổng chỉ tiêu xét tuyển), thí sinh cần có điểm xét tuyển đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do STU quy định. Cụ thể:
- Với phương thức xét tuyển học bạ 03 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 03 học kỳ xét tuyển (gồm điểm TB HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt từ 18đ trở lên; 
- Với phương thức xét tuyển học bạ 05 học kỳ, thí sinh cần có tổng điểm trung bình 05 học kỳ xét tuyển (gồm điểm TB cả năm lớp 10, lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt từ 18đ trở lên; 
- Với phương thức xét học bạ lớp 12 theo tổ hợp 03 môn, thí sinh cần có tổng điểm trung bình năm lớp 12 của 03 môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18đ trở lên.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (chiếm 25% tổng chỉ tiêu xét tuyển), STU thực hiện theo quy định của Bộ GD&ĐT về thời gian xét tuyển, lệ phí xét tuyển, cách thức đăng ký. Thí sinh cần tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do STU quy định.
Đối với phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi ĐGNL của ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2022 (chiếm 5% tổng chỉ tiêu xét tuyển), thí sinh cần tham dự kỳ thi và có điểm thi đạt từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do STU quy định. Thời gian xét tuyển theo kết quả kỳ thi ĐGNL do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sẽ nhận hồ sơ từ ngày 04/4/2022 cho đến khi đủ chỉ tiêu.

 

Công thức xét tuyển: MXT = (M1 + M2 + M3) + MKV + M ĐT

Phương thức và Điểm sàn xét tuyển

Điểm môn 01

M1

Điểm môn 02

M2

Điểm môn 03

M3

Tổng điểm xét tuyển (chưa cộng điểm ưu tiên)

Phương thức 1

Điểm sàn >=18đ

Điểm TB HK1 lớp 11 Điểm TB HK2 lớp 11 Điểm TB HK1 lớp 12 Tổng điểm xét 30đ
Khu vực 0,25đ
Đối tượng 1,00đ

Phương thức 2

Điểm sàn >=18đ

Điểm TB cả năm lớp 10 Điểm TB cả năm lớp 11 Điểm TB HK1 lớp 12 Tổng điểm xét 30đ
Khu vực 0,25đ
Đối tượng 1,00đ

Phương thức 3

Điểm sàn >=18đ

Điểm TB cả năm lớp 12 của môn 01 Điểm TB cả năm lớp 12 của môn 02 Điểm TB cả năm lớp 12 của môn 03 Tổng điểm xét 30đ
Khu vực 0,25đ
Đối tượng 1,00đ

Phương thức 4

Điểm sàn chưa xác định

Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của bài thi/ môn thi 01 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của bài thi/ môn thi 02 Điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của bài thi/ môn thi 03 Tổng điểm xét 30đ
Khu vực 0,25đ
Đối tượng 1,00đ

Phương thức 5

Điểm sàn chưa xác định

Điểm thi ĐGNL của ĐHQG TP.HCM năm 2022 Tổng điểm xét 1200đ
Khu vực 10,0đ
Đối tượng 40,0đ


Các hình thức đăng ký xét tuyển:

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

2. Gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn;

Địa chỉ nhận hồ sơ: VĂN PHÒNG TƯ VẤN TUYỂN SINH – TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN
Địa chỉ: 180 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (028) 38505520 - 106 hoặc 107

3. Đăng ký trực tuyến tại website trường (14/3/2022 sẽ cập nhật link).

 

 

STU sẽ nhận hồ sơ học bạ theo từng đợt, đợt đầu tiên bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bắt đầu từ Thứ hai, 14/03/2022. Thời gian dự kiến từng đợt cụ thể như sau:

Đợt 1: 14/3 - 24/6/2022 Đợt 5: 18-25/7/2022 Đợt 9: 15-19/8/2022 Đợt 13: 12-16/9/2022
Đợt 2: 27/6 - 01/7/2022 Đợt 6: 25-29/7/2022 Đợt 10: 22-26/8/2022 Đợt 14: 19-23/9/2022
Đợt 3: 04-08/7/2022 Đợt 7: 01-05/8/2022 Đợt 11: 29/8 - 02/9/2022 Đợt 15: 26-30/9/2022
Đợt 4: 11-15/7/2022 Đợt 8: 08-12/8/2022 Đợt 12: 05-09/9/2022 Đợt 16: 03-07/10/2022

Những thí sinh đang là học sinh lớp 12 chưa có kết quả xét tốt nghiệp THPT năm 2022 vẫn có thể đăng ký xét tuyển học bạ ngay trong đợt đầu tiên để được ưu tiên xét tuyển, bằng cách nộp trước Phiếu đăng ký xét tuyển và Bản photo công chứng học bạ THPT.

 

Đối với PT4 – Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thí sinh có thể sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế - chứng chỉ IELTS để xét quy đổi thành điểm xét tuyển của môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển: Chứng chỉ IELTS phải là IELTS Academic (học thuật); phải còn trong thời hạn 02 năm tính đến ngày xét tuyển và điểm quy đổi được xét tương ứng như sau:

Điểm IELTS Academic
(Thang điểm 9,0)
Điểm ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển
(Thang điểm 10,0)
5,0 8,0
5,5 9,0
6,0 - 9,0 10,0

 

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://stu.edu.vn/vi/1/18323/tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-2022.html