Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học HÙNG VƯƠNG - THV

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường THV

Trường Đại học Hùng Vương năm 2023 tuyển sinh 19 ngành và sử dụng các phương thức:

(1) Sử dụng kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2023

(2) Xét tuyển dựa vào kết quả học tập lớp 12 bậc THPT

(3) Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Nhà trường tổ chức thi, kiểm tra năng khiếu đối với 3 ngành (có dấu *)