Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Tân Trào - TQU

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường TQU

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3

Các ngành và thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 2023:

1. Phạm vi tuyển sinh:

Trên cả nước

2. Phương thức xét tuyển:

- Xét học bạ THPT

- Xét kết quả tốt nghiệp THPT năm 2023 và trước năm 2023

- Xét tuyển thẳng theo quy định

- Xét quy đổi điểm tiếng Anh từ chứng chỉ quốc tế sang thang điểm 10 để dử dụng trong các tổ hợp môn có tiếng Anh.