Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học mở Hà Nội - MHN

thông tin tuyển sinh của năm 2023

Mã trường MHN

Phương thức tuyển sinh Đại học Mở Hà Nội năm 2023:

- Xét học bạ;

- Sử dụng điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2023, kết hợp điểm học bạ hoặc thi tốt nghiệp với điểm năng khiếu.

- Sử dụng kết quả thi đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội để xét tuyển

Không phương thức nào được áp dụng cho tất cả, mà do trường Đại học Mở Hà Nội quy định theo từng ngành. Cụ thể như sau:

Chỉ tiêu tuyển sinh năm 2023:

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.hou.edu.vn/upload_image/files/2023/De_an_tuyen_sinh/Ph%E1%BA%A7n%20II_1%20Ch%C3%ADnh%20quy.pdf

https://tuyensinh.hou.edu.vn/tintucchitiet/BT380/