Go With Mai - Sĩ tử cần gì để đậu ĐH | Từ Rớt trường chuyên, cách mình đậu ĐH Top | Cựu thủ khoa FTU

Chia sẻ từ chị Trâm Mai - Chanel Youtube Go With Mai - chia sẻ kinh nghiệm để giúp các bạn thí sinh chọn được ngành đại học, khối thi và cách học để có thể thi đạt kết quả tốt.