@thayson.careercoach

"Nghề giám đốc" có dễ làm như bạn nghĩ? #thaysonesuhai #lelongson #esuhai #careercoach #layngannuoidai #sunghiep #phattrienbanthan #foryou #xuhuong #career #edutok

♬ nhạc nền - Thầy Sơn Esuhai - CareerCoach - Thầy Sơn Esuhai - CareerCoach

Thầy Long Sơn Esuhai - Nghề giám đốc có dễ làm như bạn nghĩ?

Thầy Sơn Esuhai với nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở trong và ngoài nước, thầy giải thích cho chúng ta về vị trí và vai trò của người làm giám đốc.