Ngành Bảo hộ lao động

Ngành Bảo hộ lao động là một ngành học chuyên đào tạo ra đội ngũ nguồn nhân lực bảo đảm, cải thiện an toàn và bảo vệ sức khỏe cho người lao động tại nơi làm việc dựa trên cách xác định nghĩa vụ, quyền và quan hệ lẫn nhau về bảo hộ lao động giữa người thuê lao động, người lao động và người được người lao động ủy quyền làm đại diện.

Sinh viên theo học ngành Bảo hộ lao động sẽ có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp. 

Sau khi tốt nghiệp sẽ có đủ năng lực để làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra bảo hộ lao động công đoàn, tham gia giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành học này…

HỌC NGÀNH BẢO HỘ LAO ĐỘNG RA TRƯỜNG LÀM GÌ?

Tại nước ta hiện nay đang chú trọng và dành nhiều sự quan tâm hơn tới an toàn lao động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Chính vì thế, cơ hội việc làm ngành Bảo hộ lao động sẽ rất rộng mở. Cụ thể những công việc mà các bạn có thể lựa chọn sau khi tốt nghiệp như:

  • Các viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn lao động tại các tỉnh, thành phố.
  • Công ty tư vấn các hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.
  • Các dự án công trình xây dựng.
  • Làm việc tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, các tập đoàn đa quốc gia.
  • Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.
  • Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn.
  • Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy ngành Bảo hộ lao động tại các trường đại học, cao đẳng có đào tạo ngành học này.
  • Chuyên viên về An toàn - Vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Nội dung được tham khảo từ Đại học Công Đoàn

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Bảo hộ lao động

Video clip liên quan Ngành Bảo hộ lao động

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Bảo hộ lao động

Trường Đại học CÔNG ĐOÀN - LDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Ngành học

Mã ngành

6

Bảo hộ lao động

7850201

Trường đại học dân lập Văn Lang - DVL (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Mã ngành

Tên ngành đăng ký xét tuyến

Mã tổ hợp

7850201

Bảo hộ Lao động

AOO , A01 , A02 , BOO

Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

32

7850201

Bảo hộ lao động

A00 ; B00 ; D07 ;

A01