Ngành Cơ kỹ thuật là gì, học gì, làm gì?

Mã ngành chung: 52520101 (còn được gọi là ngành cơ học kỹ thuật)

Ngành Cơ kỹ thuật đảm nhiệm tính toán, thiết kế mô phỏng các bài toán cơ học trong kỹ thuật như tính toán mô phỏng các kết cấu cơ khí, kết cấu trong xây dựng, cầu đường, hệ thống đường ống, cơ lưu chất, Cơ sinh học, Hệ thống nhiệt... Hầu hết các lĩnh vực cơ khí kỹ thuật đều cần đến các phương pháp tính toán để đảm bảo tối ưu cho hệ thống và quá trình xây dựng, và với vai trò ảnh hưởng lớn, cơ kỹ thuật được tách thành một hệ thống khoa học ngành độc lập.

Ngành Cơ kỹ thuật là gì, học gì, làm gì?

Đặc trưng chung của cơ kỹ thuật các vấn đề cơ học

Để đáp ứng cho công việc, chương trình đào tạo cơ bản giúp sinh viên nắm vững kiến thức cơ học, nắm vững công cụ toán học và lập trình tin học, công cụ tính toán ứng dụng, có kiến thức kỹ thuật để thực hiện việc mô phỏng các bài toán kỹ thuật thực tiễn.

Ngành cơ kỹ thuật


Trên cơ sở đó phát triển kiến thức nâng cao để đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng liên quan đến cơ học.

Các kỹ năng thành công khi theo ngành cơ kỹ thuật

Kỹ sư Cơ kỹ thuật phải có kỹ năng thống kê và phân tích số liệu, vật lý, hoá học đại cương để giải quyết các bài toán liên quan. Đòi hỏi nguời kỹ sư phải có khả năng áp dụng kiến thức toán học vi phân, biến phân, phương pháp phần tử hữu hạn, xác suất và thống kê, phương pháp tính và phương pháp tính nâng cao, cơ sở toán ứng dụng.

Kỹ năng sử dụng vận hành các phần mềm tin học liên quan đến ngành nghề là kỹ năng quan trọng, bao gồm khả năng thực hiện các thí nghiệm ảo trên máy tính trong các lĩnh vực Cơ kỹ thuật, Cơ sinh học (INSILICO), Cơ khí, Xây dựng bằng các phần mềm mô phỏng và tính toán như: ANSYS, ABAQUS, DYNAFORM, DEFORM, FLUENT, SOLIDWORKS, SAP... và khả năng phân tích kết quả, số liệu thực nghiệm.

Các kỹ năng thiết kế các thí nghiệm về Cơ học kỹ thuật: dao động, cân bằng máy, công trình.

Kỹ năng đánh giá chất lượng và dự báo hư hỏng cho máy móc và công trình; vận dụng các kiến thức phục vụ công tác tính toán thiết kế; khảo sát và dự báo các hiện tượng liên quan đến cơ học.

Kỹ năng thiết kế một hệ thống, một thành phần hay một qui trình tính toán và mô phỏng đáp ứng những nhu cầu về tính toán cơ học thông qua các kiến thức về Cơ sở tự động học, Thiết kế kỹ thuật, Đồ án Thiết kế kỹ thuật, Đồ án Mô phỏng Cơ học cùng với các phần mềm thiết kế ứng dụng như AUTOCAD, CATIA, INVENTOR.

 

Danh sách các trường tuyển sinh ngành CƠ KỸ THUẬT 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Cơ kỹ thuật

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Cơ kỹ thuật

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Cơ kỹ thuật

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Cơ kỹ thuật

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Cơ kỹ thuật
  • Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2021)
    Cơ Kỹ thuật 138 70   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh            
  • Trường đại học công nghệ (ĐHQG Hà Nội) - QHI (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
    Cơ kỹ thuậtCN4782Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh