Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Đào tạo giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh trình độ đại học có năng lực đáp ứng yêu cầu giảng dạy trong các nhà trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng, đại học.

Về phẩm chất đạo đức

Giáo viên Giáo dục quốc phòng - an ninh có phẩm chất của người giáo viên nhà trường XHCN Việt Nam; tin tưởng vào đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước; có bản lĩnh chính trị vững vàng; yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, yêu nghề, yêu học sinh; có sức khoẻ, có ý thức trách nhiệm cao và tác phong mẫu mực.

Về kiến thức

Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản bao gồm: khối kiến thức giáo dục đại cương với các học phần bắt buộc; kiến thức chuyên nghiệp bao gồm kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành quốc phòng, an ninh; những vấn đề về kết hợp quốc phòng với kinh tế, đối ngoại, văn hoá, xã hội trong thời kỳ đổi mới và hội nhập.

 Về kỹ năng

- Thành thạo trong giảng dạy.

Thuần thục thao tác kỹ năng quân sự, sử dụng thành thạo vũ khí bộ binh và hiểu biết các thiết bị quân sự khác.

Hiểu biết và thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Video clip liên quan Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Giáo dục Quốc phòng - An ninh

Trường đại học Vinh - TDV (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
4 7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Trường đại học sư phạm thể dục thể thao Hà Nội - TDH (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Mã ngành Tên ngành
2 7140208 Giáo dục quốc phòng và an ninh
Trường đại học sư phạm TP.HCM - SPS (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

9

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

301

Xét tuyển thẳng

3

 

 

 

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

7

 

 

 

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

401

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT kết hợp thi đánh giá năng lực chuyên biệt

11

C00

C19

A08

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

3

C00

C19

A08

 

 

7140208

Giáo dục Quốc phòng - An ninh

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

13

C00

C19

A08

 

Trường đại học sư phạm Hà Nội 2 - SP2 (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Mã ngành Tên ngành
  1.  
7140208 Giáo dục Quốc phòng - An ninh
Trường đại học Sư Phạm (ĐH Huế) DHS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Giáo dục Quốc phòng - An ninh71402084218Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân