Ngành Kỹ thuật dệt

Chương trình đáp ứng mục tiêu chung của giáo dục đại học nhằm đào tạo nhân lực ngành kỹ thuật dệt, góp phần nâng cao dân trí, thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế. Chương trình nhằm đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân. 
 
Sinh viên tốt nghiệp từ chương trình có sự giáo dục khoa học và chuyên môn nghề nghiệp toàn diện cho phép họ có thể thành công trong công việc của người kỹ sư nói chung và nhất là trong ngành Kỹ thuật Dệt. 
 
Các mục tiêu cụ thể như sau:
Có kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn.
Có các kiến thức cơ sở kỹ thuật và ngành: các quá trình gia công chế biến từ xơ dệt đến vải hoàn tất và các sản phẩm dệt kỹ thuật, hệ thống sản xuất và bảo trì, thiết kế và phát triển sản phẩm giúp đủ năng lực phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan đến thiết kế và sản xuất trong các hệ thống sản xuất công nghiệp dệt, có khả năng giải quyết các vấn đề kỹ thuật sợi dệt nhuộm bằng kiến thức chuyên môn và các công cụ tin học hiện đại.
Có kỹ năng cá nhân, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt đủ để làm việc trong môi trường làm việc liên ngành, đa văn hóa và môi trường quốc tế.
Có trình độ ngoại ngữ chuyên ngành đủ để trao đổi và làm việc chuyên môn
Có hiểu biết về kinh tế, chính trị, có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn phù hợp với ngành được đào tạo để đóng góp hữu hiệu vào sự phát triển bền vững của xã hội và cộng đồng.
Nội dung được tham khảo từ Đại học Bách Khoa TPHCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Kỹ thuật dệt

Các tin bài khác về Ngành Kỹ thuật dệt

Video clip liên quan Ngành Kỹ thuật dệt

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Kỹ thuật dệt

Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2024)
Mã tuyển sinh TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN  Tổ hợp Chỉ tiêu
112 Dệt - May (Nhóm ngành: Kỹ thuật Dệt; Công nghệ Dệt, May)  A00; A01 90
Đại học bách khoa Hà Nội - BKA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật Thực phẩm BF-E12 30   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Hóa học, Sinh học Toán Toán, Hóa học, Tiếng Anh Toán      
Kỹ thuật Dệt - May TX1 200   Toán, Vật lí, Hóa học Toán Toán, Vật lí, Tiếng Anh Toán