Ngành Lâm sinh

1. Mục tiêu chung

Đào tạo cán bộ kỹ thuật có trình độ đại học có kiến thức và kỹ năng về Lâm sinh; có thái độ lao động nghiêm túc và có đạo đức nghề nghiệp, có sức khoẻ; có khả năng hợp tác và quản lý nguồn lực; khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các cơ quan khoa học, quản lý sản xuất, doanh nghiệp hoặc tự tạo lập công việc sản xuất và dịch vụ Lâm học.

2. Mục tiêu cụ thể

Có kiến thức cơ bản vững chắc, kiến thức về chuyên môn sâu về sinh lý thực vật và sinh thái rừng, cây rừng, đất rừng và động vật rừng.

Có kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các biện pháp kỹ thuật xây dựng và phát triển bền vững tài nguyên rừng; điều tra, đánh giá tài nguyên rừng, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp, nghiên cứu khoa học và phát triển lâm nghiệp.

Có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ rừng và tài nguyên thiên nhiên.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lâm sinh

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Lâm sinh

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Lâm sinh

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lâm sinh

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Lâm sinh
 • Trường đại học Tân Trào - TQU (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành học

  Mã ngành

  Tổ hợp môn xét tuyển

  Mã tổ hợp môn xét tuyển

  Lâm sinh

  7620205

  1. Toán, Lý, Sinh;

  2. Toán, Hóa, Sinh;

  3. Toán, Sinh, Tiếng Anh;

  4. Văn, Sinh, Địa lý

  1. A02

  2. B00

  3. B08

  4. C13

 • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (phía Bắc) - LNH (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Ngành Lâm sinh


  - Chuyên ngành Quản lý kinh doanh rừng gỗ và Lâm sản ngoài gỗ

  - Chuyên ngành Quản lý dịch vụ hệ sinh thái

  - Chuyên ngành Phát triển rừng ngập mặn và ứng phó với biến đổi khí hậu

  7620205

  25

  20

  A00. Toán, Vật lý, Hóa học

   

  A16. Toán, Khoa học TN, Ngữ văn

   

  B00. Toán, Hóa học, Sinh học

   

  D01. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

   
 • Trường đại học nông lâm (ĐH Thái Nguyên) DTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lâm sinh762020525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Địa líNgữ văn, Toán, Hóa học
 • Trường Đại học LÂM NGHIỆP (cơ sở 2) - LNS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lâm sinh76202051812Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Khoa học xã hộiNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
 • Trường đại học Tây Nguyên - TTN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Lâm sinh
  Có xét theo học bạ
  76202052525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Tiếng Anh