Ngành Thống kê

Chương trình Thống kê đào tạo những cử nhân có kiến thức chuyên sâu về thống kê; có khả năng tư duy sáng tạo và độc lập để xử lý các vấn đề thống kê phát sinh từ thực tế. Sinh viên được trang bị những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ sở và bước đầu đi sâu vào chuyên ngành thống kê. Sinh viên có năng lực về thiết kế, tổ chức quá trình thu thập, xử lý và phân tích các dữ liệu thống kê phục vụ cho các hoạt động kinh tế, xã hội. Sinh viên có khả năng linh hoạt tiếp cận sự thay đổi trong thị trường lao động nhiều biến động; có tinh thần trách nhiệm phục vụ xã hội, có đạo đức và lối sống lành mạnh.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Thống kê
<< Các ngành nghề khác

Nội dung do bạn đọc đóng góp cho Ngành Thống kê

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Bạn muốn đóng góp nội dung cho Ngành Thống kê, bấm vào đây.

Đóng góp nội dung

Video clip liên quan Ngành Thống kê

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Thống kê

Full Tuyển sinh
ĐẠI HỌC
Ngành Thống kê
 • Trường đại học Cần Thơ TCT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Chương trình đào tạo đại trà

  Tên ngành

  Mã ngành

  Chỉ tiêu

  (xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
  Mã tổ hợp xét tuyển

  Thống kê

  7460201

  100

  A00, A01, A02, B00

 • Trường đại học Quy Nhơn - DQN (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
  Thống kê 7460201 80 20 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
 • Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2022)

  Tên ngành /chuyên ngành 

  Mã ngành/chuyên  ngành 

  Thống kê 

  7460201

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc