Ngành Thống kê

Chương trình Thống kê đào tạo những cử nhân có kiến thức chuyên sâu về thống kê; có khả năng tư duy sáng tạo và độc lập để xử lý các vấn đề thống kê phát sinh từ thực tế. Sinh viên được trang bị những kiến thức đại cương về khoa học xã hội và khoa học tự nhiên, đồng thời được trang bị những kiến thức cơ sở và bước đầu đi sâu vào chuyên ngành thống kê. Sinh viên có năng lực về thiết kế, tổ chức quá trình thu thập, xử lý và phân tích các dữ liệu thống kê phục vụ cho các hoạt động kinh tế, xã hội. Sinh viên có khả năng linh hoạt tiếp cận sự thay đổi trong thị trường lao động nhiều biến động; có tinh thần trách nhiệm phục vụ xã hội, có đạo đức và lối sống lành mạnh.

Nội dung được tham khảo từ Trường Đại học Tôn Đức Thắng

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Thống kê

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Thống kê

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Thống kê

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Thống kê

Trường đại học Quốc Tế ( ĐHQG TP.HCM) QSQ (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Ngành học

Mã ngành đào tạo

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Chỉ tiêu (dự kiến)

Thống kê (Thống kê ứng dụng) (dự kiến)

7460201

A00, A01

ĐH QUỐC TẾ CẤP BẰNG

40

Trường đại học Tôn Đức Thắng - DTT (Hệ Đại học) ( tin 2023)

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

36

7460201

Thống kê

A00 ; A01

HuongnghiepViet.com
Author HuongnghiepViet.com

Bao gồm các hoạt động để hỗ trợ được từng bạn có được định hướng, có được cơ hội để phát triển bản thân và công việc.