Ngành Thuỷ văn học

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ngành Thủy văn – một ngành khoa học cơ bản cần thiết trong quy hoạch, xây dựng, khai thác và quản lý các công trình thủy lợi, thủy điện, giao thông (cầu, đường), xây dựng, mỏ; trong phòng chống và giảm nhẹ thiên tai; trong bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Thuỷ văn học

Tổng hợp link hay từ internet cho Thuỷ văn học

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Thuỷ văn học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Thuỷ văn học