Tim hiểu ngành (công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Tim hiểu ngành (công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Một trong những yếu tố quan trọng có tác động đến độ chắc chắn, bền vững của công trình là vật liệu xây dựng. Nhu cầu tìm kiếm loại vật liệu xây dựng phù hợp trong rất nhiều loại vật liệu xây dựng khác nhau luôn là vấn đề nan giải.


Và sự phát triển của ngành xây dựng cũng kéo theo nhu cầu về các vật liệu xây dựng có các tính chất đặc trưng hơn, từ đó kéo theo sự phát triển của các hoạt động nghiên cứu, chế tạo, sản xuất các loại vật liệu xây dựng.

Ngành (công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng giữ vai trò giải quyết tất cả các vấn đề trên.

Đặc trưng công việc chuyên môn của ngành (công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng:

- Nghiên cứu, thiết kế, thực hiện quá trình tổ chức sản xuất vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu phát triển chất lượng sản phẩm xây dựng

- Xây dựng phương án sử dụng vật liệu xây dựng phù hợp nhất cho dự án xây dựng.

- Thực hiện giám sát chất lượng vật liệu xây dựng trong các công trình xây dựng đang được triển khai: xây dựng dân dụng, công nghiệp, cầu đường, thủy lợi, hạ tầng.

- Thực hiện kiểm định chất lương vật liệu xây dựng.

- Nghiên cứu các loại vật liệu xây dựng mới phục vụ trong ngành xây dựng.

Cơ hội nghề nghiệp của ngành (công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng:

Ngành mang tính chuyên môn cao, phân bổ công việc giới hạn trong các đơn vị sản xuất vật liệu và các đơn vị thiết kế xây dựng.

Tuy vậy, các đơn vị đào tạo tại VN lồng ghép và kế thừa nhiều chuyên môn bổ sung trong lĩnh vực xây dựng. Do vậy, khả năng thích ứng công việc của người theo ngành này khá rộng, do đó cơ hội việc làm được mở rộng hơn.

Nguyễn Dũng/Hướng nghiệp Việt

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành (Công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành (Công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành (Công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Thực tế công việc một ngày của nữ kỹ sư người Nhật

Thực tế công việc một ngày của nữ kỹ sư người Nhật (Video clip)

Các trường có đào tạo Ngành (Công nghệ) kỹ thuật vật liệu xây dựng

Trường đại học xây dựng - XDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

Stt

Ngành/ Chuyên ngành


tuyển sinh

Tổ hợp môn xét tuyển thi THPT

Chỉ tiêu (dự kiến)

 

15

Ngành Công nghệ kỹ thuật Vật liệu xây dựng

7510105

A00, B00, D07

100

 

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội - KTA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Nhóm ngành/Ngành 

Mã ngành 

10 

Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 

7510105