Hướng công việc nào cho người theo ngành kỹ thuật nhiệt

Hướng công việc nào cho người theo ngành kỹ thuật nhiệt

Học kỹ thuật nhiệt nên đi theo hướng nào để đúng chuyên môn và dễ dàng được tuyển dụng vào các công ty. Xin chia sẻ các ý kiến của những người đã đi làm đúng chuyên môn. 

Hệ thống tản nhiệt tại các trung tâm máy chủ

Khi đang trong ghế nhà trường các bạn sinh viên nên chủ động tìm hiểu định hướng công việc thực tế sau khi ra trường, và chọn lựa định hướng phù hợp nhất. Khi đã có định hướng phù hợp, sinh viên sẽ xác đình được việc đầu tư chuyên sâu phần định hướng đó. Khi ra trường chuẩn bị được các kỹ năng và kiến thức gần sát với thực tế và có thể làm việc ngay ở các công ty.

. Làm về kỹ thuật điều hoà không khí
- Thiết kế điều hoà không khí cho các toà nhà, phân xường.
- Giám sát thi công điều hoà không khí ( cho chủ đầu tư, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công)

 

  Làm về ngành lạnh công nghiệp
-Thiết kế các trạm lạnh công nghiệp
-Hoặc vận hành các trạm lạnh công nghiệp

 

 Làm các công việc liên quan đến lò hơi, năng lượng mặt trời

 Thiết kế, thi công, vận hành : các hệ thống nhiệt như Nồi hơi, Sấy, Điều hòa nhiệt độ, tram lạnh, kho lạnh, hệ thống trao đổi nhiệt,...

 

Hệ thống thông gió rất cần thiết cho các nhà xưởng, giúp điều hòa không khí, cung cấp khi tươi và thải loại bụi và khí độc

Về cơ hồi nghề nghiệp ngành kỹ thuật nhiệt

 Theo nhận định của những người đã đi làm, kỹ thuật nhiệt ứng dụng rất nhiều ở cả các doanh nghiệp và dân dụng, trải dài ở cả mảng nóng lẫn mảng lạnh, nên nhu cầu tuyển dụng cũng khá rộng. 

 

 

 

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ