Tốt nghiệp các ngành khác có được làm giáo viên và nhân viên trường mầm non không

Một số các anh chị đã tốt nghiệp sư phạm các lĩnh vực khác muốn chuyển sang dạy trẻ mầm non, như vậy có được không? Và có yêu cầu nào dành cho nhân viên hỗ trợ trong trường mầm non không?

Tốt nghiệp các ngành khác có được làm giáo viên và nhân viên trường mầm non không

Điều 38 Điều lệ Trường mầm non (Ban hành kèm theo Quyết định số 14 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 7/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT):

Điều 38. Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên và nhân viên Trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non là có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non; Trình độ chuẩn được đào tạo của nhân viên y tế học đường, kế toán là có bằng tốt nghiệp trung cấp theo chuyên môn được giao; Đối với nhân viên thủ quỹ, thư viện, văn thư, nấu ăn, bảo vệ phải được bồi dưỡng về nghiệp vụ được giao.

Như vậy, để trở thành giáo viên mầm non là phải có bằng tốt nghiệp trung cấp sư phạm mầm non. Trong trường hợp đã tốt nghiệp các ngành nghề khác muốn trở thành giáo viên mần non, cần học bổ sung thêm các văn bằng có liên quan đến mầm non và sư phạm mầm non.

Nguyễn Dũng

Nguồn tham khảo:

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=62897

http://mn12q3.hcm.edu.vn/cong-tac-giao-duc/dieu-le-truong-mam-non-doi-voi-giao-vien-nhan-vien-c45581-65937.aspx

Tìm hiểu NGÀNH NGHỀ

Tìm hiểu và chọn ngành nghề phù hợp

Tìm hiểu các ngành nghề Khoa học hướng nghiệp

Công cụ hỗ trợ

Các công cụ hỗ trợ cho quá trình hướng nghiệp, tuyển sinh

Trắc nghiệm Hướng nghiệp Thông tin tuyển sinh

Học nghề sau lớp 9

Dành cho hs không còn con đường nào khác ngoài học nghề

Đăng ký Học nghề Học bổ túc