Thông tin tuyển sinh ngành Hộ sinh

Danh sách các trường tuyển sinh ngành 7720302

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) 

7720302 

112 

08 

B00 

     
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nam Định - tin 2019
Hộ sinh772030250Toán, Hóa học, Sinh họcSinh họcToán, Hóa học, Tiếng AnhHóaToán, Sinh học, Tiếng AnhSinh học
2