Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Kỹ thuật cấp thoát nước

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2022

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư)

7580213

A00; A01

B00; D01

25

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Cần Thơ - tin 2022

Chương trình đào tạo đại trà

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ tiêu

(xét tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 6)
Mã tổ hợp xét tuyển

Kỹ thuật cấp thoát nước

7580213

60

A00, A01, B08, D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kỹ thuật Cấp thoát nước (chuyên ngành: Cấp thoát nước - Môi trường nước) 7580213_01 100   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2019
Kỹ thuật cấp thoát nước - Kỹ thuật môi trường đô thị KTA10 100   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Hà Nội,Bình Dương - tin 2022

Tên ngành/nhóm ngành

Tổ hợp xét tuyển

Kỹ thuật cấp thoát nước

A00, A01, D01, D07

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai - tin 2022

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2022

PT1

CHỈ TIÊU 2022

PT2

CHỈ TIÊU 2022

PT3

Kỹ thuật cấp thoát nước

7580213

A00, A01

A02, B00

40

55

4

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - - tin 2019
Kỹ thuật cấp thoát nướcTLS1073030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Phú Yên - tin 2019
Kỹ thuật cấp thoát nước75802131515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
8