Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Xây Dựng Miền Tây - MTU

Thông tin tuyển sinh Năm 2022

Mã trường MTU

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 34

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Căn cứ Thông tư số 07/VBHN-BGDĐT ngày 20/12/2021 ban hành Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non, hợp nhất Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/05/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung Thông tư số 09/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 01/06/2021;

Căn cứ kết luận của Hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây;

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây xây dựng Phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2022 của Trường như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Đáp ứng các điều kiện khác của Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

2. PHẠM VI TUYỂN SINH

Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tuyển sinh trong phạm vi cả nước.


3. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH
Năm 2022 Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tuyển sinh bằng các phương thức sau:
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, theo từng tổ hợp bài thi/môn thi.
Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ).
Phương thức 3: Thi tuyển kết hợp Xét tuyển (áp dụng đối với các ngành có tổ hợp môn năng khiếu, Vẽ mỹ thuật).
Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.
Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức năm 2022.

 

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Kỹ thuật xây dựng

7580201

A00, A01

B00, D01

400

- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Kỹ sư)

7580201-1

A00, A01

B00, D01

- Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp (Cử nhân)

7580201-2

A00, A01

B00, D01

- Công nghệ thi công và An toàn lao động (Kỹ sư)

7580201-3

A00, A01

B00, D01

Kiến trúc

7580101

V00,V01

V02,V03

150

- Kiến trúc công trình (Kiến trúc sư)

7580101-1

V00,V01

V02,V03

- Kiến trúc Đồ họa (Kiến trúc sư)

7580101-2

V00,V01

V02,V03

- Kiến trúc Nội thất (Kiến trúc sư)

7580101-3

V00,V01

V02,V03

- Kiến trúc Cảnh quan (Kiến trúc sư)

7580101-4

V00,V01

V02,V03

Quản lý đô thị và công trình (Kỹ sư)

7580106

V00,V01

A00, A01

25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

V00,V01

A00, A01

 

- Xây dựng Cầu Đường (Kỹ sư)

7580205-1

A00; A01

B00, D01

75

- Kỹ thuật cơ sở hạ tầng (Kỹ sư)

7580205-2

A00; A01

B00, D01

Kỹ thuật môi trường (Kỹ sư)

7520320

A00; A01

B00; D01

25

Kỹ thuật cấp thoát nước (Kỹ sư)

7580213

A00; A01

B00; D01

25

- Kế toán Xây dựng(Cử nhân)

7340301-1

A00; A01

D1; D15

100

- Kế toán Doanh nghiệp (Cử nhân)

7340301-2

A00; A01

D1; D15

- Kế toán Hành chính công (Cử nhân)

7340301-3

A00; A01

D1; D15

Công nghệ thông tin

7480103 

A00; A01

D1; D15

 

- Kỹ thuật phần mềm (Kỹ sư)

7480103-1

A00; A01

D01; D07

100

- Hệ thống thông tin quản lý (Kỹ sư)

7480103-2

A00; A01

D01; D07

 

Các ngành và thông tin tuyển sinh

4. NGUYÊN TẮC CHUNG XÉT TUYỂN

4.1. Nguyên tắc chung

- Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường sẽ có thông báo chi tiết theo từng đối tượng xét tuyển.

- Xét theo tổng điểm trung bình của các môn trong tổ hợp xét tuyển; lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu từng ngành.

- Nếu có nhiều thí sinh có cùng điểm xét tuyển thì ưu tiên theo thứ tự thí sinh có điểm trung bình môn Toán, Tiếng Anh từ cao xuống.

- Xét tuyển theo từng phương thức, nếu phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, thì chỉ tiêu còn lại được chuyển sang các phương thức xét tuyển sau.

- Đối với tổ hợp có môn Vẽ mỹ thuật, nếu có nhiều thí sinh bằng điểm nhau thì ưu tiên xét thí sinh có điểm môn Vẽ mỹ thuật cao nhất, sau đó lần lượt ưu tiên đến các môn tiếp theo theo thứ tự sắp xếp của từng tổ hợp.

4.2. Quy định trong xét tuyển, quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển

- Chỉ những thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định và đủ điều kiện tham gia tuyển sinh được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học mới được xét tuyển; Điểm các môn thi đều không nhân hệ số;

- Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực;

- Không quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp. Mỗi nguyện vọng thí sinh chỉ có thể chọn 1 tổ hợp điểm xét tuyển;

- Điểm trúng tuyển vào mỗi ngành sẽ được xét theo nguyên tắc lấy từ thí sinh có tổng điểm 3 môn lớn nhất trở xuống không phân biệt nguyện vọng, tổ hợp xét tuyển cho đến hết chỉ tiêu của mỗi ngành (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh); Nếu thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng, sẽ không được xét tuyển nguyện vọng tiếp theo;

- Điểm của thí sinh có giá trị như nhau khi xét tuyển các nguyện vọng. Không hạn chế số nguyện vọng xét tuyển vào Trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành nào thì sử dụng tổ hợp môn xét tuyển tương ứng của ngành đó;

- Đối với các ngành năng khiếu: Xét tuyển thí sinh có điểm môn năng khiếu do Trường Đại học Xây dựng Miền Tây tổ chức thi. Nếu còn chỉ tiêu sẽ xét kết quả thi môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật) do các cơ sở giáo dục khác trên toàn quốc tổ chức;

- Các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách:

+ Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành năng khiếu có tổng điểm 3 môn bằng nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn năng khiếu cao hơn;

+ Nếu số thí sinh xét tuyển vào các ngành không sử dụng kết quả thi môn năng khiếu có tổng điểm 3 môn bằng nhau (đã cộng điểm ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh), bằng điểm chuẩn thì trong trường hợp vượt chỉ tiêu, sẽ xét trúng tuyển người có điểm môn Toán cao hơn;

+ Nếu sau khi xét các điều kiện phụ đã nêu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn;

Lưu ýThí sinh cần lựa chọn thứ tự các nguyện vọng xét tuyển, phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất);

- Đối với mỗi thí sinh, xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng. Thí sinh chỉ trúng tuyển vào 1 nguyện vọng ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đã đăng ký. Trong đợt 1, các nguyện vọng thí sinh đăng ký được xét tuyển bình đẳng, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng
đăng ký;

- Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trong thời hạn quy định. Quá thời hạn này, thí sinh không xác nhận nhập học được xem như từ chối nhập học và trường được xét tuyển thí sinh khác bổ sung.

5. NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO, ĐIỀU KIỆN NHẬN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

5.1Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi Tốt nghiệp THPT

Áp dụng đối với thí sinh dự thi THPT năm 2022.

Điểm xét tuyển: Phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng điểm xét tuyển tối thiểu (điểm sàn) do Nhà trường quy định. Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải
> 1,0 điểm.
Điểm xét tuyển = Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển + Điểm ưu tiên tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh hiện hành

5.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

Điểm xét tuyển: Xét một trong các điều kiện sau:

- Tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,00 trở lên và điểm mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển từ 5,00 trở lên.

- Tổng điểm trung bình năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng điểm ưu tiên (nếu có) đạt từ 18,00 trở lên và điểm trung bình mỗi môn trong tổ hợp xét tuyển từ 5,00 trở lên.

5.3. Phương thức 3: Thi tuyển kết hợp Xét tuyển (áp dụng đối với các ngành có tổ hợp môn năng khiếu, Vẽ mỹ thuật)

- Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương)

- Điểm xét tuyển: Tổng điểm 3 môn (2 môn thuộc tổ hợp xét tuyển và điểm môn Vẽ mỹ thuật) xét một trong các điều kiện sau:

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT: Phải lớn hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng do Trường Đại học Xây dựng Miền Tây quy định. Điểm của từng môn trong tổ hợp xét tuyển phải > 1,0 điểm.

+ Đối với thí sinh sử dụng kết quả học tập THPT (học bạ): Phải ≥ 18,0 điểm (tổng điểm 3 môn). Điểm của từng môn phải ≥ 5,0 điểm.

+ Đối với thí sinh tham dự kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia
Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2022, có điểm bài thi cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng.

* Lưu ý:

- Điểm môn Vẽ mỹ thuật phải ≥ 5,0 điểm (điểm thi môn Vẽ mỹ thuật: Lấy từ kết quả thi tuyển tại Trường Đại học Xây dựng Miền Tây hoặc điểm thi của các trường đại học khác).

5.4. Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường.

Áp dụng đối với các trường hợp sau:

- Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế.

- Thí sinh đạt giải (Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích) tại các Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia và đạt giải (Nhất, Nhì, Ba) tại các cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (các năm 2020, 2021,2022).

5.5. Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Tp.HCM tổ chức năm 2022.

- Áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) năm 2022 và các năm trước.

- Điểm xét tuyển: Có điểm bài thi cao hơn hoặc bằng ngưỡng đảm bảo chất lượng (công bố sau khi có kết quả thi đánh giá năng lực năm 2022).

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.mtu.edu.vn/?ArticleId=a9a38373-2ccf-47f8-8bc6-532df4c6cbef