Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý đô thị và công trình

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý đô thị và công trình

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Vĩnh Long - tin 2022

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành

Mã tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

Quản lý đô thị và công trình (Kỹ sư)

7580106

V00,V01

A00, A01

25

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Quản lý đô thị và công trình 7580106 30 30 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Vật lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh,Đồng Nai - tin 2022

NGÀNH XÉT TUYỂN

MÃ NGÀNH

TỔ HỢP

XÉT TUYỂN

CHỈ TIÊU 2022

PT1

CHỈ TIÊU 2022

PT2

CHỈ TIÊU 2022

PT3

Quản lý đô thị và công trình

(Dự kiến tuyển 2022)

7580106

A00, A01

A02, B00

24

23

2

3