Thông tin tuyển sinh ngành Quản lý thể dục thể thao

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý thể dục thể thao

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh -

T

T

Mã ngành/ nhóm

ngành xét tuyển

Tên ngành/nhóm ngành xét tuyển

50

7810301

Quản lý thể dục thể thao

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng -
STT Mã ngành Tên ngành
1 7810301 Quản lý thể dục thể thao
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên -

Mã ngành

Chương trình đào tạo

Tổ hợp xét tuyển

7810301

Quản lý Thể dục thể thao

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00),

Ngữ văn, Toán, GDCD (C14),

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01),

 Toán, GDCD, Tiếng Anh (D84)

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

 

Mã ngành

Ngành đào tạo

Khối tuyển

28

7810301

Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên

ngành kinh doanh thể thao và tổ

chức sự kiện )

A01 ; D01 ; T00 ; T01

29

7810301G

Quản lý thể dục thể thao ( Chuyên

ngành Golf )

A01 ; D01 ; T0O ; TO1

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

STT

Ngành

Mã ngành

36

Quản lý thể dục thể thao

7810301

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Quản lý thể dục thể thao78103012456Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1
6