Thông tin tuyển sinh Quản lý giáo dục

Ngành quản lý giáo dục đào tạo các chuyên viên ở cấp độ quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là một chuyên ngành chuyên sâu đào tạo nhân lực phục vụ trong hệ thống quản lý giáo dục của nhà nước.

Các trường tuyển sinh quản lý giáo dục

Do tính chất chuyên sâu và đặc thù của ngành, chỉ một số ít trường mở đào tạo ngành này. Với những kỹ năng chuyên sâu được đào tạo, cử nhân quản lý giáo dục có thể đảm nhận các vị trí quản lý ở mọi cấp độ trong các tổ chức giáo dục.

Cử nhân quản lý giáo dục được đào tạo chuyên sâu để vận dụng kỹ năng kiến thức vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra cư nhân giáo dục thường đảm nhận giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục. Xem thông tin tuyển sinh trong trang này để rõ hơn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý giáo dục

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An -
STT Mã ngành Tên ngành
1 7140114 Quản lý giáo dục
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -

TT

Mã ngành

Tên ngành

Mã phương thức

Tên phương thức

Chỉ tiêu

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

Tổ hợp

2

7140114

Quản lý giáo dục

301

Xét tuyển thẳng

6

 

 

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

303

Ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thí sinh là học sinh lớp chuyên

12

 

 

 

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

200

Xét tuyển sử dụng kết quả học tập THPT

6

D01

A00

C00

 

 

7140114

Quản lý giáo dục

100

Xét tuyển sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT

36

D01

A00

C00

 

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh -
TT Ngành Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển Mã tố hợp Môn chính Chi tiêu
1. Quản lý giáo dục 7140114

Văn , Toán , Anh

Văn , Toán , Địa

D01 C04   45
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định -

STT

Mã ngành

Tên ngành

1

7140114

Quản lý Giáo dục

4