Thông tin tuyển sinh Quản lý giáo dục

Ngành quản lý giáo dục đào tạo các chuyên viên ở cấp độ quản lý trong lĩnh vực giáo dục. Đây cũng là một chuyên ngành chuyên sâu đào tạo nhân lực phục vụ trong hệ thống quản lý giáo dục của nhà nước.

Các trường tuyển sinh quản lý giáo dục

Do tính chất chuyên sâu và đặc thù của ngành, chỉ một số ít trường mở đào tạo ngành này. Với những kỹ năng chuyên sâu được đào tạo, cử nhân quản lý giáo dục có thể đảm nhận các vị trí quản lý ở mọi cấp độ trong các tổ chức giáo dục.

Cử nhân quản lý giáo dục được đào tạo chuyên sâu để vận dụng kỹ năng kiến thức vào các hoạt động quản lý hành chính nhà nước và quản lý giáo dục ở các cơ sở giáo dục.

Ngoài ra cư nhân giáo dục thường đảm nhận giám sát, đánh giá kết quả hoạt động giáo dục và việc thực hiện các chức năng quản lý giáo dục. Xem thông tin tuyển sinh trong trang này để rõ hơn chỉ tiêu tuyển sinh của các trường.

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý giáo dục

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bình Định - tin 2019
Quản lý giáo dục 7140114 40 10 Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2021

TT

Tên ngành

Mã ngành

Tổ hợp

Môn thi

20

Quản lý giáo dục

7140114

D01

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

Quản lý giáo dục

7140114

A00

Toán, Vật lý, Hóa học

Quản lý giáo dục

7140114

C00

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thái Nguyên - tin 2019
Quản lý giáo dục71401141515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Quản lý giáo dục714011440Ngữ văn, Toán, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Nghệ An - tin 2019
Quản lý giáo dục71401144010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
5