Thông tin tuyển sinh Quản lý thể dục thể thao

Danh sách liệt kê tuyển sinh theo ngành. Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Quản lý thể dục thể thao

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Trà Vinh - tin 2019
Quản lý thể dục thể thao
Lưu ý: Trường chỉ sử dụng kết quả thi năng khiếu do trường tổ chức.
7810301 25 25 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân Toán Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân Ngữ văn Toán, Sinh học, NK Thể dục thể thao Năng khiếu 4 Ngữ văn, Sinh học, NK Thể dục thể thao Năng khiếu 4  
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Bắc Ninh - tin 2019
Quản lý thể dục thể thao 7810301 12 13 Ngữ văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2   Toán, Sinh học, Năng khiếu   Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2        
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao  và tổ chức sự kiện) 

7810301

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Thanh Hóa - tin 2019
Quản lý thể dục thể thao7810301614Toán, Sinh, NK Thể dục thể thaoNăng khiếu 6Toán, Văn, NK Thể dục thể thaoNăng khiếu 6
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Quản lý thể dục thể thao78103012456Toán, sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Ngữ văn, Sinh học, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1Toán, Vật lí, Năng khiếu TDTTNăng khiếu 1
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Đà Nẵng - tin 2019
Quản lý thể dục thể thao
Đào tạo cán bộ TDTT trình độ ĐH, tham gia tổ chức, quản lý các sự kiện và truyền thông thể thao; Hoạt động thể thao giải trí, thể thao biển, Marketing thể thao, hướng dẫn viên Gym, Yoga...
78103012525Toán - Sinh học - Năng khiếu chungNăng khiếu 1Toán - Ngữ văn - Năng khiếu chungNăng khiếu 1Ngữ Văn - GDCD - Năng khiếu chungNăng khiếu 1
6