Thông tin tuyển sinh Thiết kế công nghiệp

Danh sách liệt kê các trường có tuyển sinh Thiết kế công nghiệp . Nếu muốn có thông tin chi tiết hơn, chọn thêm tại mục "bậc học" và "tỉnh thành" rồi bấm tìm kiếm

Danh sách các trường tuyển sinh ngành Thiết kế công nghiệp

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội,Bắc Ninh - tin 2019
Thiết kế công nghiệp 7210402 15 15 Ngữ văn, Bố cục mầu, Hình họa   Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật   Toán, Tiếng Anh, Vẽ mỹ thuật   Ngữ văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật    
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Thiết kế công nghiệp 7210402 100 50 Hình họa + Bố cục màu + Ngữ Văn Năng khiếu 1 Hình họa + Toán + Ngữ Văn Năng khiếu 1 Hình họa + Văn + Anh Năng khiếu 1      
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - Hà Nội - tin 2021
Thiết kế công nghiệp
Ngành Thiết kế Công nghiệp có 6 chuyên ngành gồm: Thiết kế công nghiệp, Thiết kế Đồ chơi và Phương tiện hỗ trợ học tập, Thiết kế Kim loại, Thiết kế Thủy tinh, Trang trí Dệt, Thiết kế Trang sức
7210402 21 67 Văn, Bố cục màu, Hình họa   Toán, Bố cục màu, Hình họa            
ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Tên ngành /chuyên ngành 

Mã ngành/chuyên  ngành 

Thiết kế công nghiệp 

7210402

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Ngành, chuyên ngành

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển PT3

Tổ hợp xét tuyển PT4

Thiết kế Công nghiệp:

- Thiết kế Sản phẩm.

- Thiết kế Thời trang.

- Thiết kế Đồ họa.

- Thiết kế Nội thất

7210402

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Hóa 

Văn – Lý – Ngoại ngữ

Toán – Văn – Ngoại ngữ

Toán – Lý – Ngoại ngữ

Văn – KHXH – Ngoại ngữ

Văn – KHTN – Ngoại ngữ

ĐH Tuyển sinh hệ Đại học + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2019
Thiết kế công nghiệp72104021010Toán, KHTN, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2Ngữ văn, KHXH, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2Ngữ văn, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếuNăng khiếu 2
Tuyển sinh hệ Cao đẳng + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022

Thiết kế đồ họa

6210402

190

   
Tuyển sinh hệ Cao đẳng + chính quy, chuyên nghiệp - TP. Hồ Chí Minh - tin 2022
- Có tuyển tốt nghiệp THCS (lớp 9)

Thiết kế đồ họa

6210402

60

   
8