Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học công nghiệp Hà Nội - DCN

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DCN

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2019 để xét tuyển

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Thiết kế thời trang721040440Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh7220201180Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc7220204100Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng TrungTiếng Trung
Ngôn ngữ Hàn Quốc722021070Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Kinh tế đầu tư731010460Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh7340101450Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Marketing7340115120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng7340201120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán7340301770Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kiểm toán7340302120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị nhân lực7340404120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng7340406120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học máy tính7480101120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu748010270Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Kỹ thuật phần mềm7480103240Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin7480104120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật máy tính7480108130Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin7480201390Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí7510201480Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử7510203280Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật ô tô7510205450Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật nhiệt7510206140Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử7510301510Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông7510302470Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa7510303280Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật hoá học7510401140Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật môi trường751040650Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp752011840Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm754010170Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ vật liệu dệt, may754020340Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Công nghệ dệt, may7540204170Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Du lịch7810101140Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành7810103180Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị khách sạn7810201120Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU

https://tuyensinh.haui.edu.vn/default.aspx?url=Module/ArticleDetail.ascx&ArticleID=378&PanelID=71&ChannelID=0