Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường sĩ quan tăng - thiết giáp - TGH

thông tin tuyển sinh của năm 2018

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường TGH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự, có thời gian phục vụ tại ngũ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 4 năm tuyển sinh); Quân nhân chuyên nghiệp, Công nhân viên quốc phòng phục vụ quân đội đủ 12 tháng trở lên (tính đến tháng 9 năm tuyển sinh).
- Nam thanh niên ngoài Quân đội (kể cả quân nhân đã xuất ngũ), số lượng không hạn chế.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển thí sinh nam đã tốt nghiệp PTTH trên phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Xét tuyển trên cơ sở kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển). Thí sinh đăng ký và dự Kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Thí sinh đăng ký xét tuyển phải qua sơ tuyển; có đủ tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định của Bộ Quốc phòng (thanh niên ngoài Quân đội sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; quân nhân tại ngũ sơ tuyển tại Ban Tuyển sinh quân sự cấp trung đoàn và tương đương).

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Chỉ huy tham mưu Tăng - thiết giáp7860206132Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh

        - Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào: Trường sĩ quan Tăng thiết giáp công bố sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

        - Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

       + Thí sinh có đăng ký sơ tuyển vào Nhà trường và đạt tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định của Bộ Quốc phòng.

       + Thí sinh phải đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) vào hệ đào tạo đại học tại Nhà trường.

       + Kết quả thi của thí sinh theo các tổ hợp xét tuyển phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

       - Mã số trường: TGH

       - Tên ngành: Chỉ huy - Tham mưu Tăng thiết giáp

       - Mã ngành đăng ký: 7860206

       - Tổ hợp môn xét tuyển:

       Gồm 02 tổ hợp:

       + Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học;

       + Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, tiếng Anh;

       2.7.1. Các mốc thời gian

       - Thời gian đăng ký sơ tuyển tại Ban TSQS các địa phương: Từ 01/3 đến trước ngày 25/4/2018;

       - Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký sơ tuyển, công bố kết quả sơ tuyển, tổ chức xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

        - Thời gian thí sinh trúng tuyển nhập học: Dự kiến từ ngày 03/9 đến ngày 06/9/2018.

        2.7.2. Đăng ký xét tuyển

       - Xét tuyển đợt 1: Nhà trường chỉ xét tuyển đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 (nguyện vọng cao nhất) và nộp hồ sơ đăng ký sơ tuyển vào trường. Thí sinh nộp phiếu đăng ký xét tuyển cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo kèm theo lệ phí đăng ký xét tuyển.

       - Xét tuyển bổ sung:

       + Khi Nhà trường tuyển nguyện vọng 1 còn thiếu chỉ tiêu; hoặc khi thí sinh đến nhập học không đủ, hoặc đến nhập học nhưng không đủ tiêu chuẩn phải loại ra; số lượng vào học thực tế còn thiếu so với chỉ tiêu Bộ Quốc phòng giao thì sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung cho đủ chỉ tiêu. Quy trình xét tuyển thực hiện theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      + Nhà trường chỉ xét tuyển những thí sinh đăng ký dự tuyển vào đại học hệ quân sự trong các trường Quân đội, không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường, đã tham dự Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia (trong năm đăng ký xét tuyển), có đủ điều kiện về sức khỏe, vùng tuyển, cùng tổ hợp xét tuyển là A00 hoặc A01 và tổng điểm của thí sinh không thấp hơn điểm trúng tuyển đợt 1 của Nhà trường.

       + Xét tuyển bổ sung có thể được thực hiện một lần hay nhiều lần.

        Kết thúc mỗi đợt xét tuyển: Nhà trường công bố công khai trên Website của trường và Hệ thống quản lý dữ liệu tuyển sinh quốc gia điểm trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định của Ban TSQS Bộ Quốc phòng.

      2.7.3. Nguyên tắc xét tuyển

       - Điểm chuẩn tuyển sinh:

       + Thực hiện một điểm chuẩn chung với đối tượng thí sinh là quân nhân và thanh niên ngoài Quân đội; xác định điểm chuẩn riêng theo thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) và thí sinh có hộ khẩu thường trú ở khu vực phía Nam (tính từ Quảng Trị trở vào); thí sinh là quân nhân tại ngũ được xác định điểm tuyển theo hộ khẩu thường trú.

       + Thực hiện một điểm chuẩn chung cho Tổ hợp xét tuyển A00 và A01.

       + Thí sinh được tính điểm chuẩn theo hộ khẩu thường trú phía Nam (từ tỉnh Quảng Trị trở vào) nếu thời gian có hộ khẩu thường trú phía Nam (tính đến tháng 9 năm dự tuyển) phải đủ 3 năm thường trú liên tục trở lên, có ít nhất năm lớp 12 học và dự thi tốt nghiệp THPT tại các tỉnh phía Nam.

       - Tiêu chí xét tuyển:

       Thí sinh đã vượt qua vòng sơ tuyển mới được sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển vào học đại học tại trường.

       Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển theo tổ hợp A00 hoặc A01 và điểm ưu tiên; Nhà trường sẽ thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

       Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ, như sau:

       + Tiêu chí 1: Thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

       + Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Vật lý cao hơn sẽ trúng tuyển.

       + Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau: Thí sinh có điểm thi môn Hóa học hoặc tiếng Anh cao hơn sẽ trúng tuyển.

       Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh của Nhà trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung hoặc báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

       - Xét cử tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

       2.7.4. Công bố kết quả tuyển sinh

       Năm 2018, Nhà trường công bố công khai kết quả tuyển sinh theo Quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên trang thông tin điện tử (website) của trường (địa chỉ: http://www.siquantangthietgiap.vn), cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng (địa chỉ: http://bqp.vn).

       2.7.5. Báo gọi nhập học

        Sau khi Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng thông báo điểm chuẩn tuyển sinh, Nhà trường sẽ gửi giấy triệu tập vào học đối với thí sinh trúng tuyển theo quy định.

         2.7.6. Khám sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển

        Căn cứ vào hướng dẫn chi tiết của Cục Quân y về việc khám sức khỏe cho đối tượng học viên mới nhập học, Nhà trường kết hợp với Viện Quân y 109/Quân khu 2 để khám sức khỏe cho thí sinh trúng tuyển trong tuần đầu về trường nhập học.

       Nội dung khám: Khám lâm sàng và cận lâm sàng (xét nghiệm công thức máu); chức năng gan: SGOT, SGPT; đường máu; nước tiểu 10 thông số; điện tim; siêu âm; X-quang tim, phổi thẳng; xét nghiệm sàng lọc HIV, ma túy).

       Những thí sinh không đảm bảo tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định của Cục Quân y sẽ bị loại.

       2.8.1. Đối tượng được xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

       a) Đối tượng được xét tuyển thẳng

       - Nhóm đối tượng 1: Gồm các đối tượng sau:

      + Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

       + Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường, đã tốt nghiệp THPT.

       + Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba môn Toán trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc đoạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường, đã tốt nghiệp THPT.

      Thí sinh trong đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế, dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế hoặc đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia nếu chưa tốt nghiệp THPT thì được bảo lưu đến hết năm tốt nghiệp THPT.

       - Nhóm đối tượng 2: Thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm và tốt nghiệp THPT tại các huyện nghèo (học sinh học phổ thông dân tộc nội trú tính theo hộ khẩu thường trú), tính đến ngày nộp hồ sơ ĐKXT theo quy định tại Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo và Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; thí sinh là người dân tộc rất ít người theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ và thí sinh 20 huyện nghèo biên giới, hải đảo thuộc khu vực Tây Nam Bộ.

       b) Đối tượng được ưu tiên xét tuyển

       Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Toán, đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường và đã tốt nghiệp trung học, có kết quả thi THPT quốc gia đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy của Bộ GD & ĐT nếu không dùng quyền xét tuyển thẳng thì được ưu tiên xét tuyển vào trường.

       2.8.2. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng

       a) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc nhóm đối tượng 1: 06 chỉ tiêu. Trong đó:

       - Miền Bắc: 04 chỉ tiêu;

       - Miền Nam: 02 chỉ tiêu.

       b) Chỉ tiêu xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thí sinh thuộc nhóm đối tượng 2: 03 chỉ tiêu. Trong đó:

       - Miền Bắc: 02 chỉ tiêu;

       - Miền Nam: 01 chỉ tiêu.

       2.8.3. Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

       Thí sinh phải có 02 loại hồ sơ: 01 bộ hồ sơ sơ tuyển do Bộ Quốc phòng phát hành và 01 bộ hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng (hoặc ưu tiên xét tuyển) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành.

       a) Hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng.

       - Hồ sơ xét tuyển thẳng của nhóm đối tượng 1 gồm:

       + Phiếu đăng ký tuyển thẳng

       + Bản sao hợp lệ chứng nhận là thành viên tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế hoặc Giấy chứng nhận đoạt giải Kỳ thi chọn HSG quốc gia;

       + Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6.

       + Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

       - Hồ sơ xét tuyển thẳng của nhóm đối tượng 2 gồm:

       + Phiếu đăng ký xét tuyển thẳng;

       + Bản photocopy học bạ 3 năm học THPT;

       + Hai phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc, số điện thoại của thí sinh; hai ảnh chân dung cỡ 4 x 6;

       + Bản photocopy hộ khẩu thường trú.

        b) Hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển

        - Phiếu đăng ký ưu tiên xét tuyển

       - Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đoạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia.

       2.8.4. Thời gian, địa điểm đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển

       a) Đăng ký xét tuyển thẳng

       Trước ngày 20/5/2018 thí sinh cần phải:

       - Nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng về Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

       - Nộp 01 bản sao hợp lệ bộ hồ sơ xét tuyển thẳng về Ban Tuyển sinh quân sự cấp quận (huyện) cùng với hồ sơ sơ tuyển.

        b) Đăng ký ưu tiên xét tuyển

       Thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/5/2018.

       2.8.5. Tổ chức xét tuyển

       Thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển vào Trường sĩ quan Tăng thiết giáp nếu đã nộp hồ sơ sơ tuyển vào trường và đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ GD&ĐT và Bộ Quốc phòng.

        * Trường hợp số thí sinh đăng ký xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thuộc nhóm đối tượng 1 vượt quá chỉ tiêu quy định, Nhà trường tuyển theo thứ tự như sau:

       - Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua toàn quốc đã tốt nghiệp trung học;

       - Thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Toán hoặc trong đội tuyển quốc gia dự Cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế có đề tài dự thi phù hợp với ngành đào tạo của Nhà trường.

       - Đối với thí sinh đoạt giải học sinh giỏi: Tuyển thí sinh đề nghị tuyển thẳng trước, sau đó đến thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển; trong xét tuyển thẳng, tuyển theo thứ tự thí sinh đạt giải cao trở xuống đến hết chỉ tiêu.

       Thí sinh đề nghị ưu tiên xét tuyển, Nhà trường căn cứ vào kết quả Kỳ thi trung học phổ thông (THPT) quốc gia của thí sinh để xét tuyển; những thí sinh có điểm thi theo tổ hợp môn thi đăng ký xét tuyển vào trường đạt điểm tuyển của trường trở lên được trúng tuyển như thí sinh dự thi đăng ký xét tuyển vào trường; những thí sinh có kết quả thi đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD & ĐT quy định trở lên đến cận điểm tuyển, thì xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi và điểm ưu tiên theo tổ hợp các môn xét tuyển vào trường từ cao trở xuống đến hết chỉ tiêu;

       Trường hợp có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển như nhau, số lượng vượt quá chỉ tiêu quy định, Nhà trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

       Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

       Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của môn đoạt giải (môn Toán) trong 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

       Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

       * Đối với xét tuyển thẳng thí sinh nhóm đối tượng 2:

       - Tiêu chuẩn:

       + Về học lực, thí sinh đạt các tiêu chuẩn:

       Kết quả học tập 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12) đạt học lực khá trở lên, trong đó điểm tổng kết trung bình môn học năm lớp 12 của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển A00 hoặc A01 phải đạt khá trở lên; 

       Thí sinh tốt nghiệp THPT từ năm 2014 trở về trước, tốt nghiệp THPT đạt loại khá trở lên. Thí sinh dự Kỳ thi THPT quốc gia từ năm 2015 đến năm 2018, điểm thi các bài thi/môn thi xét tốt nghiệp THPT tại Kỳ thi THPT quốc gia đạt từ 6,5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).

       + Về hạnh kiểm (rèn luyện): Xếp loại hạnh kiểm (rèn luyện) các năm học Trung học phổ thông hoặc tương đương của thí sinh phải đạt khá trở lên.

       - Tổ chức xét tuyển:

       + Tổng điểm của thí sinh để xét tuyển như sau: Lấy tổng cộng điểm trung bình chung từng năm của 3 môn theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển vào trường năm 2018 trong 3 năm (lớp 10, lớp 11, lớp 12), cộng với điểm ưu tiên (nếu có) để xét tuyển; xét tuyển theo phương thức lấy từ thí sinh có tổng số điểm cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu quy định.

       + Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, như số thí cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, Nhà trường xét theo các tiêu chí phụ như sau:

       Tiêu chí 1: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết 3 năm học THPT (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển;

       Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, cùng có tiêu chí 1: Thí sinh có điểm tổng kết của năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển.

       Khi xét đến tiêu chí 2, vẫn còn nhiều thí sinh có điều kiện, tiêu chuẩn xét tuyển như nhau, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường tổng hợp, đề xuất phương án giải quyết, báo cáo Ban TSQS Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

Thực hiện theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguồn tin THAM CHIẾU