Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)- DKB

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DKB

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), không giới hạn năm tốt nghiệp, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Bao gồm thí sinh thuộc tất cả các vùng miền trong cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Ghi chú:
Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tiếp tục đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy theo 2 phương thức:
a/ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia;
b/ Xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả học tập ở bậc THPT.
Nội dung của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT được trình bày cụ thể tại mục 2.5 dưới đây.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh734010176179Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402012456Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán734030169161Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng73404063684Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802012253Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103012456Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật lí
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông7580205614Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Vật lí
Dược học77202012763Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU