Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Cơ sở Hà Nội)- NHH

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường NHH

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học viện Ngân hàng tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh), cụ thể như sau:
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
- Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.
- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.
- Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.
- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Học viện Ngân hàng tuyển sinh trong phạm vi cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
2.3.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
Học viện Ngân hàng dành ít nhất 90% chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển này (riêng ngành tuyển sinh định hướng Nhật Bản dành ít nhất 80% chỉ tiêu).
2.3.2. Xét tuyển thẳng căn cứ kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT) hoặc năng lực ngoại ngữ
Học viện Ngân hàng xét tuyển thẳng căn cứ kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT) hoặc năng lực ngoại ngữ vào các ngành phù hợp.
Thí sinh trúng tuyển theo diện này phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 (của một trong các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển thẳng) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngân hàng công bố cho kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.
Điều kiện đối với thí sinh xét tuyển theo hình thức này như sau:
2.3.2.1. Đối với hệ đại học chính quy do Học viện Ngân hàng cấp bằng:
Thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 là học sinh các trường THPT chuyên quốc gia và chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Kế toán, Hệ thống thông tin quản lý, Kinh tế:
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,5 điểm trở lên.
b) Ngành Luật Kinh tế:
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,5 điểm trở lên.
c) Ngành Kinh doanh quốc tế, Ngôn ngữ Anh:
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên.
- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,5 điểm trở lên.
- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.
Riêng đối với ngành Kinh doanh quốc tế và Ngôn ngữ Anh, Học viện Ngân hàng xét tuyển thêm các thí sinh tốt nghiệp nghiệp THPT quốc gia năm 2019 có chứng chỉ ngôn ngữ Anh quốc tế IELTS (từ 6,5 điểm trở lên), TOEFL iBT (từ 79 điểm trở lên), TOEIC 4 kỹ năng (từ 735 điểm trở lên), chứng chỉ còn hiệu lực tối thiểu đến 31/12/2019.
2.3.2.2. Đối với hệ đại học chính quy chương trình liên kết quốc tế cấp hai bằng (bằng chính quy của đại học quốc tế và của Học viện Ngân hàng)
- Thí sinh tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 là học sinh các trường THPT chuyên quốc gia và chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng các điều kiện sau đây:
a) Ngành Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ)
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên.
- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,5 điểm trở lên.
- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.
b) Ngành Tài chính- ngân hàng và Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 6,0 điểm trở lên.
- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 6,5 điểm trở lên.
- Môn tiếng Anh tính hệ số 2 khi tính điểm xét tuyển.
Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp nghiệp THPT quốc gia năm 2019 có chứng chỉ ngôn ngữ Anh quốc tế IELTS (từ 6,5 điểm trở lên), TOEFL iBT (từ 79 điểm trở lên), TOEIC 4 kỹ năng (từ 735 điểm trở lên), chứng chỉ còn hiệu lực tối thiểu đến 31/12/2019.
2.3.2.3. Đối với hệ đại học chính quy định hướng Nhật Bản (cấp bằng đại học chính quy của Học viện Ngân hàng)
- Thí sinh là học sinh các trường THPT chuyên quốc gia, các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương đáp ứng các tiêu chí chi tiết như sau:
a) Ngành Kế toán định hướng Nhật Bản:
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,5 điểm trở lên.
b) Ngành Hệ thống thông tin quản lý định hướng Nhật Bản:
• Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,0 điểm trở lên.
• Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:
- Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh, Tiếng Nhật.
- Điểm trung bình cộng ba năm THPT của từng môn học thuộc Tổ hợp môn xét tuyển theo ngành đạt từ 7,5 điểm trở lên.
Hoặc thí sinh đã tốt nghiệp nghiệp THPT quốc gia năm 2019 có chứng chỉ ngôn ngữ Anh quốc tế IELTS (từ 6,5 điểm trở lên), TOEFL iBT (từ 79 điểm trở lên), TOEIC 4 kỹ năng (từ 735 điểm trở lên), chứng chỉ ngôn ngữ Nhật Bản (từ cấp độ N2 trở lên), chứng chỉ còn hiệu lực tối thiểu đến 31/12/2019.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tài chính – Ngân hàng73402011035115Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kế toán734030149555Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh734010140545Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kinh doanh quốc tế734012045050Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng Anh
Kinh tế731010113515Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lý73404059010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Luật kinh tế7380107_A455Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Sinh học, Tiếng Anh
Luật kinh tế7380107_C22525Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh722020113515Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng AnhToán, Lịch sử, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ)7340101_IU273Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh (Liên kết với Đại học CityU, Hoa Kỳ)7340101_IV819Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Tài chính- ngân hàng (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)7340201_I728Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản lý Tài chính- Kế toán (Liên kết với Đại học Sunderland, Vương quốc Anh)7340301_I728Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kế toán7340301_J1328Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kế toán7340301_J282Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtToán, Hóa học, Tiếng NhậtToán, Vật lí, Tiếng Nhật
Hệ thống thông tin quản lý7340405_J1328Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Hệ thống thông tin quản lý7340405_J282Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng NhậtToán, Hóa học, Tiếng NhậtToán, Vật lí, Tiếng Nhật

Nguồn tin THAM CHIẾU