Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy HỌC VIỆN NGÂN HÀNG (Cơ sở Bắc Ninh) - NHB

Thông tin tuyển sinh Năm 2019

Mã trường NHB

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học viện Ngân hàng tuyển sinh các đối tượng đáp ứng quy định tại Điều 6 Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng, tuyển sinh trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và các Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 03 năm 2018, Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2019 sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy (sau đây gọi tắt là Quy chế tuyển sinh), cụ thể như sau:
- Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận đã hoàn thành các môn văn hóa THPT theo quy định.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được UBND cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập do hậu quả của chất độc hoá học là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học: Hiệu trưởng các trường xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khỏe.
- Trong độ tuổi quy định đối với những trường, ngành có quy định về tuổi.
- Đạt các yêu cầu sơ tuyển, nếu đăng ký xét tuyển (ĐKXT) hoặc dự thi vào các trường có quy định sơ tuyển.
- Có hộ khẩu thường trú thuộc vùng tuyển quy định, nếu ĐKXT hoặc dự thi vào các trường có quy định vùng tuyển.
- Quân nhân; sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong Công an nhân dân tại ngũ chỉ được dự tuyển vào những trường do Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an quy định sau khi đã được cấp có thẩm quyền cho phép đi học; quân nhân tại ngũ sắp hết hạn nghĩa vụ quân sự theo quy định, nếu được Thủ trưởng từ cấp trung đoàn trở lên cho phép, thì được dự tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay năm đó, không được bảo lưu sang năm học sau.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Học viện Ngân hàng - Phân viện Bắc Ninh tuyển sinh các đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh khu vực Tây Bắc, Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Ghi chú:
2.3.1. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia:
Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh dành ít nhất 90% chỉ tiêu cho hình thức xét tuyển này.
2.3.2. Xét tuyển thẳng căn cứ kết quả học tập trung học phổ thông (xét học bạ trung học phổ thông)
Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh dành không quá 10% chỉ tiêu đại học căn cứ kết quả học tập THPT (xét học bạ THPT) để xét tuyển thẳng vào các ngành phù hợp.
Thí sinh trúng tuyển theo diện này phải có kết quả thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2019 (của một trong các tổ hợp môn xét tuyển tương ứng với ngành đăng ký xét tuyển thẳng) đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Học viện Ngân hàng – Phân viện Bắc Ninh công bố cho kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2019.
Điều kiện đối với thí sinh xét tuyển theo hình thức này như sau:
Ngành tuyển sinh của Học viện Ngân hàng-Phân viện Bắc Ninh: Tài chính Ngân hàng, Kế toán
Môn chuyên: Toán, Tin học, Vật lý, Hoá học, Tiếng Anh.
+ Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia: Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 6,0 điểm trở lên.
+ Thí sinh là học sinh các trường trung học phổ thông chuyên các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: Kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển theo ngành trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 6,5 điểm trở lên.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Tài chính – Ngân hàng734020118020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh
Kế toán73403019010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh