Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học kinh tế - kỹ thuật Bình Dương (*)- DKB

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DKB

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), không giới hạn năm tốt nghiệp, có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Bao gồm thí sinh thuộc tất cả các vùng miền trong cả nước.
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:

Ghi chú:
Năm 2019, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương tiếp tục đăng ký thực hiện tuyển sinh trình độ đại học hệ chính quy theo 2 phương thức:
a/ Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT quốc gia;
b/ Xét tuyển dựa trên cơ sở kết quả học tập ở bậc THPT.
Nội dung của phương thức xét tuyển dựa vào kết quả học tập ở bậc THPT được trình bày cụ thể tại mục 2.5 dưới đây.
 
DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Quản trị kinh doanh 7340101 76 179 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng 7340201 24 56 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán 7340301 69 161 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị văn phòng 7340406 36 84 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Lịch sử Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin 7480201 22 53 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 7510301 24 56 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 7580205 6 14 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiếng Anh Ngữ văn, Toán, Vật lí
Dược học 7720201 27 63 Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Sinh học Toán, Hóa học, Sinh học Toán, Hóa học, Tiếng Anh
 

Nguồn tin THAM CHIẾU