Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Đồng Nai DNU

Thông tin tuyển sinh Năm 2019

Mã trường DNU

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; không trong thời gian bị truy tố hình sự; có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được xem xét, quyết định cho dự tuyển sinh vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành Sư phạm tuyển sinh thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển căn cứ trên kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non
(Thí sinh xem Website:www.dnpu.edu.vn để đăng ký thi năng khiếu, tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714020146Toán, Văn, Năng khiếu1 (Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm)Năng khiếu 1Văn, Sử, Năng khiếu 1 (Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm)Năng khiếu 1
Giáo dục Tiểu học
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
7140202160Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Toán học
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714020930Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Sư phạm Vật lý
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714021110Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng Anh
Sư phạm Hoá học
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714021210Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh
Sư phạm Sinh học
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714021310Toán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh học
Sư phạm Ngữ văn
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714021730Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Sư phạm Lịch sử
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714021810Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh
(Tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai trước ngày tổ chức kỳ thi THPT Quốc gia)
714023162Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Anh7220201200Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản trị kinh doanh7340101200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán7340301200Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học môi trường744030160Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Sinh họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Hóa học, Tiếng Anh

Các ngành và thông tin tuyển sinh

Nguồn tin THAM CHIẾU

http://www.dnpu.edu.vn/tuyen-sinh-dai-hoc-cao-dang-chinh-quy-nam-2016