Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học HÀ TĨNH - HHT

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường HHT

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đăng ký xét tuyển vào trường.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
- Phương thức 1: Dựa vào kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019
- Phương thức 2: Dựa vào kết quả học tập lớp 12 THPT (xét học bạ)
Đối với ngành Giáo dục mầm non, Trường tổ chức thi môn Đọc diễn cảm-Hát.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Giáo dục Mầm non7140201182Văn, Toán, Đọc diễn cảm - Hát
Giáo dục Tiểu học71402023510Ngữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Lịch sửNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Giáo dục Chính trị714020555Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Toán học714020955Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Hóa họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Sư phạm Tiếng Anh71402311010Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Anh72202014030Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc72202045040Toán, Vật lí, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân
Chính trị học73102014030Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401015030Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Tài chính – Ngân hàng73402014030Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán73403018070Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Luật73801018070Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Khoa học môi trường74403015050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ vănToán, Hóa học, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802014030Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Địa líNgữ văn, Toán, Vật lí
Kỹ thuật xây dựng75802012020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Vật lí, Sinh họcToán, Vật lí, Địa lí
Khoa học cây trồng76201102020Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Hóa học, Sinh họcToán, Sinh học, Ngữ vănToán, Hóa học, Tiếng Anh
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành78101034030Toán, Vật lí, Hóa họcNgữ văn, Toán, Giáo dục công dânNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU