Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA

Thông tin tuyển sinh Năm 2021

Mã trường KHA

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 3
2.1. Đối tượng tuyển sinh:
2.1.1. Quy định chung
Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT):
- Đã tốt nghiệp THPT (giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên), hoặc đã tốt nghiệp trung cấp;
- Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành;
- Không bị vi phạm pháp luật; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2.1.2. Đối tượng xét tuyển thẳng
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT (có Thông báo chi tiết của trường).
2.1.3. Đối tượng xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019
Tất cả thí sinh tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
2.1.4. Đối tượng xét tuyển kết hợp
Xét tuyển kết hợp gồm các đối tượng sau:
1. Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của 3 môn bất kỳ (có môn Toán) đạt từ 18 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).
2. Thí sinh có Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2019) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2019 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm cả điểm ưu tiên).

 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Trường tổ chức tuyển sinh trong cả nước.
 

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển; Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Xét tuyển theo mã ngành (ngành và chương trình đào tạo) gồm các phương thức:
1. Xét tuyển thẳng theo quy chế của tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và thông báo của Trường.
2. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019.
3. Xét tuyển kết hợp với 2 đối tượng ở mục 2.1.4.

Chỉ tiêu tuyển sinh:
Tổng chỉ tiêu: 5650; Chỉ tiêu cho từng ngành/chương trình xem tại mục 2.6;
Chỉ tiêu cho từng phương thức xét tuyển cụ thể là:
- Đối với diện tuyển thẳng: Chỉ tiêu chiếm không quá 5% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.
- Đối với diện xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2019: Chỉ tiêu chiếm không ít hơn 75% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu trường. Phương thức xét tuyển theo ngành, xét từ cao xuống thấp, không phân biệt thứ tự nguyện vọng.
- Đối với diện xét tuyển kết hợp: xét theo hồ sơ dự tuyển, chỉ tiêu xét tuyển chiếm không quá 20% chỉ tiêu mỗi ngành và tổng chỉ tiêu của trường.


 

Các ngành và thông tin tuyển sinh