Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học sao đỏ - SDU

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường SDU

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp và được công nhận hoàn thành các môn văn hoá trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
- Có sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
- Thí sinh trên phạm vi cả nước.

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Xét tuyển;
Ghi chú:
- Phương thức 1: Xét tuyển Đại học hệ chính quy theo tổ hợp môn xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.
- Phương thức 2: Xét tuyển Đại học chính quy dựa vào kết quả học tập THPT.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh72202011515Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh
Ngôn ngữ Trung Quốc72202042020Ngữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng AnhNgữ văn, Giáo dục công dân, Tiếng Trung
Việt Nam học73106301515Ngữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ văn, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Tiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kế toán73403012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thông tin74802014040Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật cơ khí75102015050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật ô tô75102057575Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử75103018585Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông75103022525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá75202165050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ thực phẩm75401012525Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânToán, Hóa học, Sinh họcNgữ văn, Toán, Tiếng Anh
Công nghệ dệt, may75402045050Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Địa lí, Giáo dục công dânNgữ văn, Toán, Vật líNgữ văn, Toán, Tiếng Anh

Nguồn tin THAM CHIẾU