Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Thủ Dầu Một - TDM

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường TDM

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23

Các ngành và thông tin tuyển sinh

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

2. Điều kiện trúng tuyển: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương và đạt điểm chuẩn trúng tuyển của ngành.

3. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh:

5. Các ngành tuyển sinh năm 2023:


6. Nguyên tắc xét tuyển: Điểm trúng tuyển được xét theo từng ngành, xét kết quả từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu. (Điểm không nhân hệ số)