Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Việt Bắc (*) - DVB

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DVB

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
Học sinh đã tốt nghiệp THPT, trung học bổ túc hoặc tương đương

2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Kết hợp thi tuyển và xét tuyển;
Ghi chú:
Trường ĐH Việt Bắc tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia; xét tuyển theo kết quả học tập THPT.

DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Ngôn ngữ Anh72202015050Toán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToánToán, Địa lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Lịch sử, Tiếng AnhTiếng Anh
Ngôn ngữ Hàn Quốc72202105050Toán, Vật lí, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Lịch sử, Địa líNgữ vănNgữ văn, Toán, Tiếng AnhTiếng AnhNgữ văn, Địa lí, Tiếng AnhTiếng Anh
Quản trị kinh doanh73401016090Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Kế toán73403016090Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu74801022050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Công nghệ thông tin74802013050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật cơ khí75201032050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán
Kỹ thuật điện75202013050Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Vật lí, Tiếng AnhToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán

Nguồn tin THAM CHIẾU