Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường đại học Việt Bắc (*) - DVB

Thông tin tuyển sinh Năm 2023

Mã trường DVB

Phương thức tuyển sinh

Mã phương thức: 23

Các ngành và thông tin tuyển sinh

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHỆ THÁI NGUYÊN 2023:

1. Đối tượng tuyển sinh

- Thí sinh đã dự thi xong kỳ thi THPT Quốc gia có kết quả thi và Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc tương đương.

- Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT từ năm 2022 trở về trước và thực hiện theo các Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Tuyển sinh trong cả nước; ưu tiên tuyển sinh các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc

2. Phương thức tuyển sinh

Năm 2023, tuyển sinh theo Đề án tuyển sinh riêng của trường với 2 phương thức:

- Tuyển sinh dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2023.

- Tuyển sinh dựa vào kết quả học tập THPT.

3. Thông tin mã ngành, ngành, chuyên ngành và chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

4. Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển

- Đối với xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT quốc gia: Thí sinh phải có kết quả tổ hợp môn thi đạt ngưỡng điểm xét tuyển vào đại học + điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên là từ 15 điểm trở lên.

- Đối với xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT:

Một là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình chung học tập lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên.

Hai là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình học tập của 3 môn xét tuyển lớp 10 + lớp 11 + kỳ I lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm trở lên.

Ba là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và tổng điểm trung bình của 3 môn xét tuyển trong 2 học kỳ (lớp 12) + điểm ưu tiên đạt từ 15 điểm.

Bốn là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm trung bình chung cả năm lớp 12 + điểm ưu tiên đạt từ 5,5 điểm.

Năm là: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm trung bình các năm lớp 10,11,12 + điểm ưu tiên đạt từ 5,5 điểm.

5. Tổ chức tuyển sinh

- Thời gian tuyển sinh:

- Hồ sơ đăng ký tuyển sinh:

+ Đối với thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2023:

Thí sinh thực hiện đăng ký xét tuyển trên hệ thống (qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc qua Cổng dịch vụ công quốc gia) theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

+ Đối với thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập bậc THPT, hồ sơ xét tuyển gồm:

1) Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu riêng do Trường phát hành;

2) Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2023;

3) Bản sao học bạ THPT;

4) Bản sao giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

Phương thức tiếp nhận hồ sơ:

Cách 1: Nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên.

Cách 2: Gửi theo đường bưu điện theo địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học, Kinh tế - Công nghệ Thái Nguyên, Phường Đồng Bẩm - Thành phố Thái Nguyên. ĐT 0987.345.582

Cách 3: Đăng ký trực tuyến qua trang tuyển sinh của trường: http://tuyensinhtt.tuetech.edu.vn/