Các ngành Tuyển sinh Hệ đại học chính quy Trường Đại học kỹ thuật y tế Hải Dương - DKY

thông tin tuyển sinh của năm 2019

Điều kiện dự tuyển: Tốt nghiệp THPT

Mã trường DKY

Thông tin thêm

2.1. Đối tượng tuyển sinh:
*) Đối với tuyển sinh chính quy
Đã tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Có đủ sức khỏe để học tập theo quy định hiện hành.
*) Đối với tuyển sinh Đại học liên thông:
+ Tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) hoặc tương đương
+ Tốt nghiệp Cao đẳng y tế (Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm y học) đúng ngành dự thi
+ Có chứng chỉ hành nghề.
+ Có xác nhận đồng ý cho dự thi và theo học của cơ quan nơi thí sinh đang làm việc hay cơ quan quản lý y tế từ cấp Sở y tế hoặc tương đương trở lên.


2.2. Phạm vi tuyển sinh:
Tuyển sinh trong toàn quốc

2.3. Phương thức tuyển sinh:
Thi tuyển; Xét tuyển;
Ghi chú:
*) Tuyển sinh chính quy: Trường áp dụng hình thức xét tuyển dựa trên kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.
*) Tuyển sinh liên thông: Thi tuyển
Trường thực hiên theo quyết định 18/2017/QĐ-TTg ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng chính phủ về “Quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ Cao đẳng với trình độ đại học”
- Môn cơ bản: môn Toán học
- Môn cơ sở ngành: Môn Giải phẫu – Sinh lý
- Môn chuyên ngành: Nội dung các môn chuyên ngành trong chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng hiện hành, phù hợp với ngành dự thi.


DANH SÁCH CÁC NGÀNH TUYỂN SINH
Y khoa
Bác sĩ
772010160Toán, Hóa học, Sinh học
Điều dưỡng
Điều dưỡng(Đa khoa, Nha khoa, Gây mê hồi sức, Sản phụ khoa)
7720301280Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật xét nghiệm y học
Xét nghiệm y học
7720601140Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật hình ảnh y học7720602120Toán, Hóa học, Sinh học
Kỹ thuật phục hồi chức năng
Kỹ thuật phục hồi chức năng/ Vật lý trị liệu
772060380Toán, Hóa học, Sinh học
Liên thông Điều dưỡng
Dành cho Cao đẳng liên thông Đại học
7720301LT80Toán, Hóa học, Sinh học
Liên thông Kỹ thuật xét nghiệm y học
Dành cho Cao đẳng liên thông Đại học
7720601LT50Toán, Hóa học, Sinh học

Nguồn tin THAM CHIẾU