Chọn Ngành như thế nào? Du Học Ngành Kỹ Sư, Đi Làm ở Mỹ cho ✨COPRORATE✨ có đáng?

Một clip từ chanel Youtube The Young Viet Club chia sẻ về việc chọn ngành nghề phù hợp quan trọng như thế nào đối với cuộc sống, và một vài gợi ý để làm sao chọn được ngành nghề phù hợp cho bản thân.

  • Câu chuyện chọn ngành của cá nhân
  • Các gợi ý chọn ngành
  • Các công cụ liên quan hỗ trợ cho việc chọn ngành nghề