/video/fbnc-my-thuat-cong-nghiep-nganh-hoc-cua-su-sang-tao FBNC-Mỹ thuật công nghiệp: Ngành học của sự sáng tạo - Ngành hot liệu có hot

Chương trình FBNC về ngành mỹ thuật công nghiệp. Cùng nghe cô Dương Liên Trang Nhã phân tich về ngành nghề mỹ thuật công nghiệp, về ngành hot và sự phù hợp ngành nghề.