Video - Giang Tran - LÀM LOGISTICS CÓ CỰC KHÔNG??? Để Mỵ kể cho mà nghe =)))

Cùng với chị Giang Trần với nhiều kinh nghiệm thực tế trong ngành logistics sẽ cùng bạn Thảo luận về chủ đề làm logistics có cực hay không