Eric Thỏ - Học Ngôn ngữ Anh - đi làm Marketing

Ngôn ngữ Anh là một ngành học hay, với độ mở công việc rất lớn. Cơ hội nhiều, nhưng cũng nhiều thách thức. Và cơ hội để làm ngành Marketing,