Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Nhuyễn văn việt anh Ngày gửi: - 20/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Quách Thị Mỹ Linh Ngày gửi: - 20/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải nuôi em út còn nhỏ. Vì vậy em nghỉ ngang giữa chừng, em mong muốn đi học bổ túc văn hóa để lấy bằng cấp 3
Lê thị mỹ diệu Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Sầu văn trương Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Liễu Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trịnh Thị Thanh Thu Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học nhưng do cuộc sống nên muốn bổ túc kiến thức
Dương văn tường Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn nên lúc đó không thể đi học!
Tân Thị Hoa Nhị Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyen quoc huy Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
Trần thị ý nhi Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
thời gian đấy cuộc sống khó khăn
trần ngọc giàu Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
tôi muốn học bổ túc cấp 3
Vũ Thế Ngọc Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Do cuộc sống khó khăn, học lớp 6 nghỉ, giờ học bằng lái muốn nâng dấu phải có bằng lớp 9
Việt Lê Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
cấp 3 vì không có tiền học tiếp nên đành bỏ dở bây giờ đi làm thì có tích kiệm đc 1 chút và khao khát muốn đc đi học lại
Lương văn khoáng Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi mong muốn được đi học lại để có bằng cấp 3. Giờ tôi đang đi làm nên muốn chọn một chương trình học phù hợp vừa đảm bảo việc làm và việc học
Lê Thanh Tuấn Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
hoàn cảnh gia đình nên nghỉ học sớm.
Nguyễn Phú Quân Ngày gửi: - 19/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tôi muốn học gấp 3, công việc vào buối sáng nên tôi mong muốn đơn vị sắp xếp cho tôi học bổ túc văn hoá gấp 3 tại buổi tối.
Nguyễn Ngọc Quí Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Đang đi làm và đã nghĩ học được 7 năm
Lê Huỳnh Thanh Trúc Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Đinh Bảo Châu Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Huỳnh Thanh Trúc Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Đoàn văn quý Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lý Tấn Binh Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Võ thị nhã linh Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Học xong em có thể lấy bằng cấp 2 để xin vào trường nghề học được không ạ
Võ thị nhã linh Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
hồ Văn Khoa Ngày gửi: - 18/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn