Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Huỳnh Tấn Thạch Ngày gửi: - 09/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tấn Khải Ngày gửi: - 09/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn
Đạt Ngày gửi: - 09/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Ta van thanh duy Ngày gửi: - 09/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ văn nguyên Ngày gửi: - 09/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn đoàn Bích Phượng Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Đỗ Hà Vy Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần ĐỖ Hà Vy Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình em có việc phải chuyển ra huế 1 thời gian nên ko thể tiếp tục đi học
trần thu thủy Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần ngọc ánh Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn tấn phát Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tố Uyên Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình khó khăn
Nguyễn Tố Uyên Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia đình có lý do riêng
Huỳnh Ngọc Hằng Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần minh hưng Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ Thùy Trang Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vũ Thùy Trang Ngày gửi: - 08/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyen thi thu thao Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Do co con nhỏ nên muon tim một công việc co thoi gian để chăm con nhung chua co bang nên xin việc cung khó khăn
Nguyen thi thu thao Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Do bây giờ đang co con nhỏ đi lam xin việc rất khó nên muon đang ky đi học lai đe lấy bằng cho cuộc sống no de đang hon
Nguyễn Châu Đức Thịnh Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
đào minh thiên Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
toi sn 1991 vi muon cải thien kiên thuc hoi truoc co hoc lop 9 nhung bo ngang nay muon hoc lai co duoc khong mong huong nghiep viet tu van voi a
Lê nguyễn phước anh Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Em học lớp 8 thi rớt và em có quyết định học lại
bùi tấn đạt Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
bỏ học khi lên cấp 3
Gịp Minh Tiến Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Trà My Ngày gửi: - 07/03/2021
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn