Chương trình đồng hành 2023-2024

Đồng hành từ các cá nhân, đơn vị cùng các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3 hệ Bổ túc, hệ Giáo dục thường xuyên, hệ Phổ cập giáo dục. Tìm nơi học chính quy ở gần; tư vấn định hướng; tìm sự trợ giúp để có nơi ăn nơi học chi phí thấp...

Hiện tại hơn 20.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Đoàn Thị Ánh Trâm Ngày gửi: - 10/04/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Phan thi ngoc hien Ngày gửi: - 10/04/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Vj luc truoc gd k co đieu kien đe ďuoc hoc
Nguyễn Bá Lợi Ngày gửi: - 09/04/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn học lại để lấy bằng 12
Mai Trần Ngọc Ngân Ngày gửi: - 09/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Nguyệt Nga Ngày gửi: - 08/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Hoàng Nguyệt Nga Ngày gửi: - 08/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
học chưa hết lớp 9 mà nghỉ học nên giờ muốn học tiếp để lấy bằng cấp 3
doanthithuyen Ngày gửi: - 08/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
luctruocnghihocvigiadinhkhokhan
Vu Thị Hương Ngày gửi: - 06/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vu Thị Hương Ngày gửi: - 06/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì Hoàn cảnh gia đình lên đã đi làm sớm
Nguyễn Thị Thu Hiền Ngày gửi: - 06/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Châu Trung Quốc Ngày gửi: - 06/04/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
đinh thị anh Ngày gửi: - 05/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì hoàn cảnh ngày xưa khó khăn nên mình phải nghỉ học sớm,nay mình muốn đi học lại ...
Lê Thị Lan Anh Ngày gửi: - 04/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Tấn Thịnh Ngày gửi: - 03/04/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thanh sơn Ngày gửi: - 03/04/2020
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Đào Văn Nhật Ngày gửi: - 03/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Dạ thưa các quý thầy, cô. e vì lý do gia đình cho nên em học dang dở lớp 9 ( Giữa Kỳ I vs Kỳ 2 )
Nguyễn văn trung Ngày gửi: - 02/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Cuộc sống khó khăn nên em mới học hết lớp 11 lên lớp 12 em nghỉ không học nữa
Lê Thị Hải Yến Ngày gửi: - 01/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Trần Văn Trương Ngày gửi: - 01/04/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Điều kiện kinh tế khó khăn nên không tiếp tục việc học được. Việc học phải dừng giữa chừng.
từ phú hoài nam Ngày gửi: - 31/03/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
vi gia đình nên phải đi làm xóm kiếm tiền
Tạ Hiền Ngày gửi: - 30/03/2020
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn trịnh minh châu Ngày gửi: - 28/03/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn trịnh minh châu Ngày gửi: - 28/03/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn thị lệ Thu Ngày gửi: - 28/03/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì lí do hoàn cảnh kinh tế nên e phải nghĩ học để đi làm
Lê thi lan Ngày gửi: - 27/03/2020
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vì điều kiện và hoàn cảnh khó khăn của gia đình