Chương trình đồng hành 2022-2023

Đồng hành từ các thầy cô, anh chị CTV hỗ trợ các em đã nghỉ học tìm lớp học tiếp cấp 2 cấp 3.

Hiện tại hơn 10.000 đăng ký.

Danh sách đã tiếp nhận để hỗ trợ tìm lớp học tiếp cấp 2, cấp 3

Trần Chí Thiện Ngày gửi: - 07/06/2018
Nơi sinh sống: Bình Dương
Gửi đăng ký tư vấn
Vì khó khăn nên phải nghỉ học 12 giữa chừng để đi làm
Bùi Xuân Sơn Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Ban ngày đi làm nên em chỉ có thể học vào ban đêm
Nguyen Thi Phuong Ngoan Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Gia dinh co viec nen nghi hoc som gio em muon hoc lai
Đặng Thị Kim Ngân Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Đậu Quang Phú Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Do điều kiện gia đình nên tôi nghĩ học dở chừng đi làm thuê, nay tôi muốn học lại
Nguyễn Duy Khánh Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Tô nam phương Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Ngô minh hoàng Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Không
Nguyễn Huỳnh nhất Hải Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
trần kim huy Ngày gửi: - 06/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Nguyễn Thanh Bảo Trân Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
hiện tại mình đang đi làm, cả ngày có khi ở lại đêm. Mình cần bằng thcs để có thể nâng hạng lái xe từ c lên e. mình muốn học nhanh và thời gian có thể thoải mái một chút vì mình 37 tuổi. trí nhớ cũng không được tốt lắm. mình cảm ơn
Lê Thị Tuyết Trinh Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
bùi công danh Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Diệu Tâm Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Thị Diệu Tâm Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Ly san chiu Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Vi Văn Công Ngày gửi: - 05/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Học xong trung cấp nghề mà k có giấy chứng nhận hết thpt
Đoàn Quỳnh anh Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Muốn đi học tiếp
nguyen thanh hoai Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
tôi muốn tìm công việc phù hợp
Dương Huệ Phụng Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Không có
Dương Huệ Phụng Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Không có
Lê Chí Đức Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Chí Đức Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống: TP. Hồ Chí Minh
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Chí Đức Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn
Lê Chí Đức Ngày gửi: - 04/06/2018
Nơi sinh sống:
Gửi đăng ký tư vấn