Ngành Địa chất học

Ngành Địa chất học

  Học ngành Địa chất học bạn sẽ được trang bị những kiến thức và kỹ năng để giải quyết các vấn đề liên quan đến bề mặt và trong lòng đất, những biến đổi của trái đất có thể ảnh hưởng đến cuộc sống con người. Từ đó, vận dụng hiệu quả trong quản lý, khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên và khoáng sản tự nhiên.

Sinh viên ngành Địa chất học được trang bị:

        Chuyên ngành Địa chất công trình-địa chất thủy văn trang bị cho sinh viên những kiến thức như:

  • Giám sát, khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.
  • Lập phương án khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.
  • Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn.
  • Thí nghiệm, vận hành phòng thí nghiệm địa chất công trình, địa chất thủy văn.

      Chuyên ngành Địa chất môi trường trang bị cho sinh viên những kiến thức như:

  • Thực địa (khảo sát, lấy mẫu) và phân tích/thí nghiệm trong lĩnh vực địa chất môi trường.
  • Nghiên cứu, quản lý và giải quyết những vấn đề ô nhiễm và bảo vệ môi trường trong khai thác tài nguyên khoáng sản.
  • Quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản theo tiêu chí phát triển bền vững.

Nội dung được tham khảo từ ĐH Tài Nguyên và Môi trường Tp.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Địa chất học

Video clip liên quan Ngành Địa chất học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Địa chất học

Trường Đại học mỏ địa chất - MDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

 

 

 

 

2

7440201

Địa chất học

D01

C04

D07

A00

Trường đại học Tài Nguyên và Môi Trường TP.HCM DTM (Hệ Đại học) ( tin 2023)
STT Ngành xét tuyển Mã ngành
3 Địa chất học 7440201
Trường đại học khoa học tự nhiên (ĐHQG Hà Nội) QHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Địa chất học QHT18 30   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Sinh học   Toán, Hóa học, Tiếng Anh