Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Kiến thức: Hoàn thành chương trình đào tạo ngành Địa kỹ thuật xây dựng được thiết kế theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo; có khả năng áp dụng kiến thức cơ bản và kiến thức khoa học kỹ thuật đã học để nhận biết, phân tích và giải quyết sáng tạo các vấn đề kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực Địa kỹ thuật xây dựng, cụ thể:

+ Kiến thức giáo dục đại cương: Có các kiến thức về lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiến thức về pháp luật, kiến thức an ninh quốc phòng và có các kiến thức về rèn luyện thể chất đảm bảo sức khỏe tốt; Có kiến thức cơ bản về toán học, hóa học, vật lý đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên ngành và áp dụng giải quyết các bài toán kỹ thuật thường gặp trong công việc.

+ Kiến thức cơ sở ngành: Nắm vững kiến thức về khoa học cơ sở như cơ học lý thuyết, cơ học kết cấu, sức bền vật liệu, địa chất cơ sở, địa chất cấu tạo, địa chất thủy văn; Nắm vững các kiến thức chung của nhóm ngành như kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, đất đá xây dựng, cơ học đất, cơ học đá, địa chất động lực công trình, vật liệu xây dựng, các phương pháp nghiên cứu và khảo sát địa chất công trình - địa kỹ thuật.

+ Kiến thức chuyên ngành: Có kiến thức chuyên sâu về Địa kỹ thuật xây dựng phục vụ xây dựng công trình dân dụng - công nghiệp, công trình giao thông, thủy lợi, sân bay, bến cảng; các công trình ngầm; công trình khai thác mỏ và các công trình quân sự…công trình giao thông, sân bay, công trình cảng - đường thủy; Áp dụng kiến thức chuyên môn để tham gia vào giải quyết các bài toán liên quan đến các hoạt động tai biến địa chất và môi trường; thực hiện các công tác khảo sát địa kỹ thuật; thiết kế và thi công các giải pháp địa kỹ thuật, các giải pháp nền móng cho các công trình xây dựng; Tư vấn, phản biện, lập thiết kế, thi công, quan trắc các công trình địa kỹ thuật phục vụ cho công tác xây dựng;

* Kỹ năng:

Kỹ năng cứng:           

+ Khả năng lập luận nghề nghiệp, phát hiện và giải quyết vấn đề: Có kỹ năng phân tích và xây dựng các bài toán, các mô hình tính toán liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật phục vụ xây dựng công trình; Có kỹ năng tư vấn, phản biện các vấn đề về địa kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình; Có kỹ năng khảo sát, thiết kế tổng thể một công trình hoặc thiết kế một hạng mục công trình trong lĩnh vực địa kỹ thuật; Có kỹ năng tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực địa kỹ thuật; Có kỹ năng quản lý điều hành và quản lý khai thác, quan trắc các công trình trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

Khả năng lập luận tư duy và giải quyết vấn đề: Có khả năng phân tích, tổng hợp và vận dụng các kiến thức về ngành học địa kỹ thuật xây dựng đã tích lũy để nhận biết, đánh giá và đề ra các giải pháp thích hợp cho các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực được đào tạo.

+ Khả năng nghiên cứu và khám phá kiến thức: Có khả năng tìm kiếm, khai thác, xử lý các thông tin cập nhật về những tiến bộ khoa học ngành Địa kỹ thuật xây dựng và ngành Kỹ thuật địa chất, Kỹ thuật công trình xây dựng để nghiên cứu, vận dụng vào thực tế, phục vụ cho học tập, bồi dưỡng phát triển nghề nghiệp; Có khả năng xác định được các vấn đề nghiên cứu, vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học vào việc thực hiện có hiệu quả các dự án cụ thể trong lĩnh vực địa kỹ thuật.

+ Có khả năng tư duy theo hệ thống trong việc vận dụng kiến thức nhiều học phần được trang bị để giải quyết vấn đề liên quan đến lĩnh vực địa kỹ thuật;

+ Có khả năng nhận biết và phân tích bối cảnh và ngoại cảnh

+ Có khả năng nhận biết và phân tích tình hình trong và ngoài đơn vị làm việc.

+ Có năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn để hoàn thành các công việc phức tạp.

+ Có năng lực sáng tạo, phát triển và dẫn dắt sự thay đổi trong nghề nghiệp: tự đánh giá năng lực bản thân, phát huy điểm mạnh và hạn chế điểm yếu,  tư duy nghiên cứu khám phá.

Kỹ năng mềm:

+ Đạt được chuẩn đầu ra ngoại ngữ và tin học: Phù hợp với yêu cầu của Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và truyền thông, cụ thể khi sv tốt nghiệp phải đạt trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam và chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản;

+ Có kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học cơ bản, các phần mềm địa kỹ thuật để giải quyết các bài toán trong lĩnh vực Địa kỹ thuật xây dựng;

+ Có tính chuyên nghiệp và phẩm chất cá nhân, có kỹ năng làm việc theo nhóm và có kỹ năng giao tiếp tiếng Việt và tiếng Anh.

+ Có kỹ năng quản lý và lãnh đạo: Có khả năng ra quyết định; Có kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, chỉ đạo, giám sát và kiểm tra công việc;

+ Một số kỹ năng mềm khác như biết cách tra cứu, tìm kiếm tư liệu trên mạng, bước đầu biết áp dụng tin học vào công tác lưu trữ và xử lý thông tin liên quan đến công việc chuyên môn. Có năng lực tư duy, diễn đạt được chính xác, trình bày mạch lạc các vấn đề chuyên môn.

* Thái độ: 

+ Hiểu biết các giá trị đạo đức nghề nghiệp, có trách nhiệm với các quyết định của cá nhân. Có ý thức làm việc chăm chỉ, sáng tạo, có ý thức công dân tốt về các vấn đề của đất nước, yêu tổ quốc, yêu đồng bào; hiểu rõ vai trò của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, xã hội và môi trường của đất nước và trong bối cảnh phát triển của toàn cầu;

+ Có ý thức về tinh thần trách nhiệm, đạo đức, tác phong nghề nghiệp chuyên nghiệp và thái độ phục vụ trong các hoạt động nghề nghiệp;

+ Có khả năng cập nhật kiến thức và thông tin, sáng tạo trong công việc, nhận thức được nhu cầu học tập suốt đời và khả năng của bản thân tham gia vào việc học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Nội dung được tham khảo từ Khoa Khoa học và Kỹ thuật địa chất, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Các tin bài khác về Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Video clip liên quan Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Địa kỹ thuật xây dựng

Hệ đại học chính quy Trường đại học Bách Khoa (ĐHQG TP.HCM) QSB (Hệ Đại học) ( tin 2024)
Mã tuyển sinh TÊN NGÀNH/CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN  Tổ hợp Chỉ tiêu
147 Địa Kỹ thuật Xây dựng A00; A01; D07; D10 40
Trường Đại học mỏ địa chất - MDA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT

Mã ngành

Tên ngành

 

 

 

 

1

7580211

Địa kỹ thuật xây dựng

A00

A01

C04

D01

Trường đại học khoa học(ĐH Huế) DHT (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Địa kỹ thuật xây dựng75802113010Toán, Vật lí, Hóa họcToán, Vật lí, Tiếng AnhToán, Hóa học, Tiếng Anh