Ngành Điêu khắc

Ngành Điêu khắc

Điêu khắc (tiếng Anh là Sculpture) là ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật, sản phẩm được tạo nên bằng cá chất liệu như gỗ, thủy tinh, gỗ, kim loại… Các vật liệu khác cũng có thể sử dụng như đất sét, nhựa, than đá. Ngày nay, lĩnh vực điêu khắc còn được mở rộng ra nhiều loại hình khác nhau như điêu khắc âm thanh, điêu khắc ánh sáng… Nó là một loại hình nghệ thuật tạo hình, sản phẩm thu được là những sản phẩm điêu khắc.

Kỹ năng cơ bản

- Nắm vững phương pháp nghiên cứu và sáng tạo nghệ thuật tạo hình Điêu khắc. Có khả năng sáng tác, tác phẩm nghệ thuật Điêu khắc, hiểu biết một số ngành chuyên môn khác hỗ trợ về kỹ thuật, chất liệu trong tác phẩm, nhất là trong việc thực hiện những công trình tượng lớn ngoài trời;

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức lý luận chuyên ngành vào việc nghiên cứu các chuyên đề về nghệ thuật tạo hình Điêu khắc vận dụng được trong sáng tác tác phẩm.

Kỹ năng tư duy

- Nắm cơ bản một số chất liệu tạo hình, gỗ, đá, kim loại, gốm... khai thác được các chất liệu đó trong xây dựng hình tượng nghệ thuật;

- Vận dụng một số kỹ năng kỹ xảo, sử dụng được một số kỹ thuật máy móc để hỗ trợ cho việc thực hiện tác phẩm;

- Chứng tỏ được khả năng tiếp cận một cách mềm dẻo, năng động và sáng tạo đối với các vấn đề nghệ thuật đương đại trong nước và khu vực;

- Chứng tỏ khả năng làm việc độc lập và nhóm, sẵn sàng học hỏi và tiếp thu cái mới có chọn lọc;

- Có kỹ năng phân tích, đánh giá được chất lượng tạo hình và hiệu quả nghệ thuật của các sáng tác tác phẩm Điêu khắc.

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Điêu khắc

Video clip liên quan Ngành Điêu khắc

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Điêu khắc

Trường Đại học kiến trúc Hà Nội - KTA (Hệ Đại học) ( tin 2023)

TT 

Nhóm ngành/Ngành 

Mã ngành 

3.2 

Điêu khắc 

7210105

Trường Trường đại học mỹ thuật công nghiệp - MTC (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Điêu khắc 7210105 3 12 Văn, Bố cục màu, Hình họa   Toán, Bố cục màu, Hình họa            
Trường đại học Mỹ Thuật TP.HCM - MTS (Hệ Đại học) ( tin 2019 )
Điêu khắc
Sinh viên tốt nghiệp ngành điêu khắc có khả năng sáng tác và thi công mọi thể loại điêu khắc nội thất, ngoại thất, chân dung, tượng đài ...với các chất liệu đất, gốm, đá, đồng ...
721010505