Ngành Khoa học quản lý

Ngành Khoa học quản lý

Khoa học quản lý (Management Science) là ngành học cung cấp những tri thức khoa học về: Lãnh đạo và Quản lý, Những phẩm chất, năng lực, kỹ năng cần có để trở thành một nhà quản lý giỏi; Nghiên cứu Quản lý nguồn nhân lực, Quản lý trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; Quản lý doanh nghiệp, Quản lý makerting, Quản lý sản xuất và bán hàng, Quản lý dự án… 

Khoa học quản lý là quá trình bố trí nhân lực thông qua việc điều hành, sắp xếp, phối hợp thực hiện những nhiệm vụ đã giao trước đó. Là hoạt động một cách tối ưu nhất nguồn lực con người và tài chính trong một tổ chức nhằm đạt được hiệu quả cao trong công việc.

Ngành Khoa học quản lý đào tạo những gì

  • Ngành khoa học quản lý là ngành chuyên đào tạo các hoạt động quản lý bao gồm: Phương pháp quản lý, nguyên tắc quản lý, chức năng của quy trình quản lý và quyết định quản lý để áp dụng vào thực tế cuộc sống, công việc đạt hiệu quả. Ngành học này giúp sinh viên nắm vững quy luật quản lý, hiểu được các phạm trù của khoa học quản lý. Từ đó, có cơ sở nhận thức một cách đúng đắn về ngành nghề mình học áp dụng vào công việc sau khi ra trường.
  • Chương trình đào tạo ngành Khoa học quản lý cung cấp cho sinh viên một hệ thống kiến thức về lý luận và phương pháp lãnh đạo, quản lý. Các kiến thức về chuyên ngành khoa học quản lý và những liên ngành khác cần phải nắm rõ như: Kinh tế, tài chính, chính sách, tâm lý, thông tin... Trang bị tầng kiến thức chuyên sâu về tư vấn quản lý, khả năng trình bày, giao tiếp cộng tác trong công việc; có năng lực phân tích và giải quyết các vấn đề quản lý; có khả năng tổ chức, huy động và thuyết phục đối tượng quản lý thực hiện mục tiêu của tổ chức

 

Nội dung ngành nghề được tham khảo từ Đại học thái nguyên

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Khoa học quản lý

Tổng hợp link hay từ internet cho Ngành Khoa học quản lý

Chưa có nội dung nào do bạn đọc đóng góp cho ngành nghề này.

Video clip liên quan Ngành Khoa học quản lý

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Khoa học quản lý

Trường đại học khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQG Hà Nội) QHX (Hệ Đại học) ( tin 2023)
TT Tên ngành Mã tổ hợp bài thi/môn thi của phương thức xét kết quả thi THPT 2023 (**) THPT ĐGNL PT khác Tổng
  1.  
Khoa học quản lý QHX07 A01,C00,D01,D04,D78 44 33 33 110
Trường Đại học kinh tế quốc dân - KHA (Hệ Đại học) ( tin 2021)
Khoa học quản lý 7340401 120   Toán, Vật lí, Hóa học   Toán, Vật lí, Tiếng Anh   Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh   Toán, Hóa học, Tiếng Anh