Ngành Lâm học

Lâm học là một ngành khoa học về rừng. Nhiệm vụ chính của kỹ sư Lâm học là trồng và nuôi dưỡng rừng, khôi phục rừng và những nguồn tài nguyên khác có liên quan đến lợi ích của con người và môi trường. Hiện nay, ngành Lâm học còn nghiên cứu và đào tạo để quản lý không gian xanh đô thị tại các thành phố lớn.

 Ngành Lâm học gồm 3 chuyên ngành chính: Lâm sinh; Nông Lâm kết hợp; Lâm nghiệp đô thị.

 

   * CHUYÊN NGÀNH LÂM SINH

   Chương trình đào tạo

   Chương trình đào tạo chuyên ngành Lâm sinh trình độ đại học nhằm trang bị cho người học hiểu biết toàn diện về mọi lĩnh vực hoạt động của ngành với những kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều tra, điều chế, bảo vệ, quản lý nguồn tài nguyên rừng. Có kiến thức và kỹ năng thiết kế, chỉ đạo thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng. Có khả năng điều tra, đánh giá tài nguyên thiên nhiên, rừng và môi trường, quy hoạch lâm nghiệp và quản lý sử dụng đất lâm nghiệp. Có khả năng nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

   Kỹ năng của sinh viên

   Sinh viên chuyên ngành Lâm sinh được đào tạo có các kỹ năng sử dụng thành thạo các công cụ điều tra, các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừn. Thiết kế, giám sát¸ các công trình lâm sinh, như thiết kế trồng rừng, khai thác rừng, làm giàu rừng, quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp. Xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất và nghiên cứu. Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương. Có khả năng tổ chức, làm việc độc lập và theo nhóm.

   Cơ hội việc làm

   Chương trình đào tạo ngành lâm sinh trang bị cho sinh viên tốt nghiệp năng lực để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường lao động, sau khi ra trường sinh viên có thể làm việc tại: Các công ty, các doanh nghiệp lâm nghiệp; làm việc tại các trường, phòng Khoa học & Công nghệ, các sở, phòng ban ở các tỉnh, huyện trong cả nước về lĩnh vực lâm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm; làm việc tại các viện điều tra qui hoạch, các trung tâm ứng dụng và triển khai lâm nghiệp, các trung tâm khuyến nông, khuyến lâm; giảng dạy ngành lâm nghiệp tại các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp và các trường dạy nghề…Ngoài ra có thể làm chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án về lĩnh vực phát triên nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn các cấp.

Nội dung được tham khảo từ Đại học Nông Lâm TP.HCM

THÊM CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ Ngành Lâm học

Video clip liên quan Ngành Lâm học

Chưa có thêm video nào cho ngành nghề này

Các trường có đào tạo Ngành Lâm học

Trường đại học Nông Lâm TP.HCM NLS (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Mã ngành Tên ngành Tổng chi tiêu Tổ hợp xét tuyển
7620201 Lâm học 50 A00 , B00 , D01 , D08
Trường đại học kinh tế Nghệ An - CEA (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Ngành đào tạo Mã ngành
5. Lâm học 7620201
Trường đại học Quảng Bình DQB (Hệ Đại học) ( tin 2023)
Lâm học
Đại học Lâm học
76202013020Toán, Vật lí, Hóa họcToánToán, Sinh học, Ngữ vănToánNgữ văn, Toán, Địa líToánNgữ văn, Toán, Tiếng AnhToán